Преузимање ПДФ-а

Ветеринарски специјалистички институт "Ниш", Сектор за лабораторијска испитивања

Насеље Милке Протић бб, 18000 Ниш

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-074
ПИБ:100501820
Акр. број:01-189
Web:http://www.vsinis.rs/
Тел:+ 381 18 263301
Факс:+ 381 18 264467

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. јун 2007.
Датум последње акр.:4. јун 2019.
Датум истицања/укидања акр.:3. јун 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Владимир Марјановић
Функција:представник руководства за систем менаџмента
Телефон:+ 381 64 8600672
Факс:+ 381 18 4264467
Е-маил:kvalitet@vsinis.rs

Локације

Лабораторија за испитивање

Историја статуса

4. јун 2019. - 3. јун 2023.Акредитован
4. јун 2015. - 3. јун 2019.Акредитован
4. јун 2011. - 3. јун 2015.Акредитован
11. јун 2007. - 4. јун 2011.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање присуства
генома вируса Класичне
куге свиња

DМ 51

 

Утврђивање присуства
генома вируса Афричке
куге свиња

OIE^2) поглавље 3.8.1 Тачка 1.3.3.

 

Утврђивање присуства генома вируса болести плавог језика

OIE^2) поглавље 3.1.3 тачка 1.3.1

 

Утврђивање присуства
генома вируса бовине вирусне дијареје

DМ 54

 

Утврђивање присуства
генома вируса IBR/IPV

DМ 53

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Ензоотске леукозе говеда

OIE^2) поглавље 3.4.9
тачка 2.1

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против узрочника бруцелозе, брза серумска аглутинација

OIE 2) поглавље 3.1.4 тачка 2.3.1

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против узрочника бруцелозе
(cELISA тест)

OIE 2) поглавље 3.1.4
тачка 2.5.2

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса плавог језика

OIE^2) поглавље 3.1.4
тачка 2.5.2

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса ИБР/ИПВ говеда
(ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.4.11 тачка 2.2

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Авијарне инфлуенце у крвном серуму птица
(ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.3.4 тачка 2.1

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Гамборо болести у крвном серуму живине
(ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.3.12 тачка 2.3

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Инфективног бронхитиса у крвном серуму живине (ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.3.2 тачка 2.3

 

Утврђивање присуства антитела против Mycoplasma galisepticum и Mycoplasma sinoviae (тест брзе крвне аглутинације)

OIE^2) поглавље 3.3.5 тачка 3.1

 

Утврђивање титра антитела против вируса NewCastle болести у крвном серуму живине (тест нхибиције хемаглутинације - ХИ тест)

OIE^2) поглавље 3.3.14 тачка 2.1

 

Испитивање присуства антитела против вируса Инфективне анемије копитара

OIE 2) поглавље 3.5.6 тачка 2.1

 

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
Brucella ovis

OIE 2) поглавље 3.7.7 тачка 2.3

 

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
вируса артритиса и
енцефалитиса коза (Caprine
Arthritis-Encephalitis Virus -
CAEV) и вируса меди-висна
оваца (Maedi-Visna Virus -
MVV)

OIE 2) поглавље 3.7.2 тачка 2.2

 

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
вируса вирусне дијареје говеда

OIE 2) поглавље 3.4.7 Б тачка 2.2

 

Утврђивање присуства антитела против вируса класичне куге свиња

OIE^2) поглавље 3.8.3 тачка 2.3

 

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
узрочника хламидиозе
преживара, свиња и коња

OIE 2) поглавље 3.7.5 тачка 2.1

 

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
Neospora caninum

DM 73

 

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
узрочника Q грознице

OIE 2) поглавље 3.1.16 тачка 2.1

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против узрочника бруцелозе
(iELISA тест)

OIE 2) поглавље 3.1.4 тачка 2.5.1

 

Утврђивање присуства генома Capripox вируса
(Real Time PCR)

DM 57

 

Утврђивање присуства генома теренског соја вируса Lumpy skin disease (Real Time PCR)

DM 58

 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна -риба и конзервисана риба

Одређивање концентрације хистамина (enzymatic test)

(2-100) mg/kg

DM 40

 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање концентрације афлатоксина М1

(0,005-1,25) μg/kg

DM 38

 
Храна за животиње

Одређивање концентрације афлатоксина Б1у храни за животиње

више од 0,0005 mg/kg

DM 43

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње - Хранива, предсмеше и смеше

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – техника бројања колонија на 30 0С

SRPS EN ISO 4833-1:2014

 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позизивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте- техника употребом агара по Berd Parkeru

SRPS EN ISO
6888-1:2009

 

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens - техника бројања колонија

RPS EN ISO 7937:2010

 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузев Анекса Д

 
Храна за животиње

Метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал пореклом од животиња - Лешеви пчела

Одређивање присуства
Nosema apis (микроскопски)

OIE^2) поглавље 3.2.4 тачка 1.1

 
Биолошки материјал пореклом од животиња - лешеви пчела

Одређивање присуства
Varooa destructor (микроскопски)

OIE^2) поглавље 3.2.7 тачка 1

 
Биолошки материјал пореклом од животиња - бактеријске културе, органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви

Утврђивањe присуства гeнома
Brucella spp.

DM 74

 
Биолошки материјал пореклом од животиња - Сирово млеко

Изолација и идентификација Streptococcus agalactiae

DM 76

 
Биолошки материјал пореклом од животиња- фецес животиња, меконијум, фецес са назувака – брис фецеса, љуске јаја (примарна фаза производње), паперје (примарна фаза производње) и прашина (примарна фаза производње)

Изолација и идентификација Salmonella врста

OIE 2) поглавље 3.9.8 тачка 1.1

 
Биолошки материјал пореклом од животиња - Сирово млеко

Изолација и идентификација Staphylococcus aureus

DM 75

 
Биолошки материјал пореклом од животиња- пчелиња легла

Изолација и идентификација Paenibacillus larvae

OIE^2)
3.2.2 тачка 1.3

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Месо и производи од меса, трупови бројлера

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Campylobacter spp.-Део 2:
Техника бројања колонија

SRPS EN ISO
10272-2:2017

 
Храна - месо и производи од меса - млеко и производи од млека - јаја и производи од јаја - рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи - зачини, беланчевинасти производи и адитиви - сирила - полуготова јела - готова јела - концентрати за супе

Метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

 
Храна - Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи; Зачини, беланчевинасти производи и адитиви; Сирила; Полуготова јела; Готова јела; Концентрати за супе

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

 
Храна - Месо и производи од меса, трупови бројлера

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Campylobacter spp.-Део 1:
Mетода откривања

SRPS EN ISO
10272-1:2017

 
Храна - месо и производи од меса; млеко и производи од млека; јаја и производи од јаја; рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи; зачини, беланчевинасти производи и адитиви; сирила; полуготова јела; готова јела; концентрати за супе

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузев Анекса Д

 
Храна - Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи; Зачини, беланчевинасти производи и адитиви; Сирила; Полуготова јела; Готова јела; Концентрати за супе

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – техника бројања колонија на 30 0С

SRPS EN ISO 4833-1:2014

 

Хоризонтална метода за откривање и oдређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2, техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

 

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукорунидаза позитивних Escherichiae coli – Техника бројања колонија на 440C помоћу 5-bromo-4 - hloro-3 –idolil β- Dglukuronida

SRPS ISO 16649-2:2008

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позизивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте- техника употребом агара по Berd Parkeru

SRPS EN ISO
6888-1:2009

 
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида у јајима

DM 63

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида у млеку

DM 9

 
Храна - месо и производи од меса

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида у месу

DM 10

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузев Анекса Д

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

 

Хоризонтална метода за одређивања броја микроорганизама - Део 2: Бројање колонија на 30оС техником инокулације на површини

SRPS EN ISO 4833-2:2017

 

Хоризонтална метода за откривање и oдређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2 -техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Campylobacter spp.-Део 1:
Mетода откривања

SRPS EN ISO
10272-1:2017

 
И-11.1 Микробиолошка и паразитолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна-сирово млеко

Одређивање броја соматских ћелија-Део 1-микроскопска метода

SRPS EN ISO
13366-1:2010

 
Храна - Месо домаћих свиња

Утврђивање присуства Trichinella spiralis
(метода компресије)

Упутство^1)

 
Храна - Месо пореклом од домаћих и дивљих (силватичних) животињских врста и производи од меса

Откривање ларви Trichinella у
месу методом вештачке
дигестије

EN ISO 18743:2015

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја влаге

>0,2%

SRPS ISO 6496:2001

 
Храна за животиње

Одређивање сировог пепела

> 0,2%

SRPS ISO 5984:2013

 
Храна за животиње

Одређивање садржаја фосфора

≤ 50g/kg
(5-40)μg/ml

SRPS ISO 6491:2002

 

Одређивање садржаја калцијума-део 1

>1 g/kg

SRPS ISO 6490 -1:2001

 

Одређивање садржаја азота и израчунавање садржаја сирових протеина

> 0,14%N
> 0,87% протеина

SRPS ЕN ISO
5983-1:2010
SRPS ЕN ISO
5983-2:2010

 

Одређивање садржаја масти

>5 g/kg

SRPS ISO 6492:2000

 

Одређивање садржаја хлорида растворљивих у води

> 0,1%

Правилник^5)
метода 21

 

Одређивање сирове целулозе (метода са међуфилтрацијом)

> 5 g/kg

SRPS ЕN ISO 6865:2008

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Мед

Одређивање воде (рефрактометрија)

12-27%

DM 77

 
Храна - Мед

Одређивање хидроксиметилфурфурола ХМФ

> 1mg/kg

Правилник^2)
метода 9

 

Одређивања воде

>0,1%

Приручник 8)
стр.13

 

Одређивање нерастворљивих материја у води (гравиметрија)

> 0,02%

Правилник^2)
метода 5

 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање pH вредности (потенциометријa)

(0,00-14,00)
pH јединица

SRPS ISO 2917: 2004

 

Одређивање садржаја хидроксипролина (UV/VIS спектрофотометрија)

<0,5%
мас.фр.хдр.
(0,5-2,0)μg/ml

SRPS ISO 3496:2002

 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупних протеина (волуметрија)

>0,14%N

SRPS ISO 937:1992

 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометрија)

>0,1%

SRPS ISO 13730:1999

 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметријa)

>0,02%

SRPS ISO 936:1999

 

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)

> 1mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

 

Одређивање садржаја влаге (гравиметријa)

> 0,1%

SRPS ISO 1442:1998

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање масти
- млеко, јогурт,
- кисело млеко,
- павлака, сир, кајмак


(0,1-7)%
(0,5-40)%

Правилник 1)
метода I/3, II/1, V/1, VI2, VII/2, III/2, IV/2

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање киселости

>0,2оSH

Правилник^1) метода I/2, IV/3,VII/4

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање суве материје
- млеко, јогурт, кисело млеко
- сир, кајмак

> 0,1%

Правилник 1) метода I/4, II/3, VI/1, VII/1, IV/1, III/1

 

Одређивање pH
-сир
- јогурт, кисело млеко, павлака

(0 -14) pH јединица

Приручник^7)
страна 115, 139, 72

 

Одређивање запреминске масе млека

1,015-1,040

Правилник^1)
метода I/1

 
Храна - Мед

Одређивање садржаја пепела

> 0,02%

Правилник^2)
метода 6

 

Одређивање киселости меда

>1mmol/kg

Правилник^2)
метода 7

 

Одређивање редукујућих шећера

>40%

Правилник^2)
метода 2

 

Одређивање сахарозе

>0%

Правилник^2)
метода 3

 

Одређивање активности дијастазе

>1%

Правилник^2)
метода 8

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја азота

> 0,14% N

SRPS EN ISO 8968-1:2016

 
Храна - Мед

Одређивање електричне
проводљивости

0,1-3 mScm^-1

IHC метода 2^7) :2009

 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја слободне
масти

0,1-50%

SRPS ISO 1444:1998

 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са трупова закланих животиња

Микробиологија ланца хране - Узорковање са трупа за микробиолошку анализу

SRPS ISO 17604:2016 тачка 8.3

 

Узорци са површина које долазе у контакт са храном

Микробиологија ланца хране Хоризонталне методе за узимање узорака са површина

SRPS ISO 18593:2018

 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - млеко и производи од млека; месо и производи од меса; масти животињског порекла; рибе, ракови, шкољкаши и производи; јаја и производи од јаја; мед и производи од меда; пекарски производи; кондиторски производи, какао крем производи, чоколада

Једноставна дескриптивна метода (Сензорска испитивања хране)

DM 72