Преузимање ПДФ-а

Ветеринарски специјалистички институт "Ниш", Сектор за лабораторијска испитивања

Насеље Милке Протић бб, 18000 Ниш

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-074
ПИБ:100501820
Акр. број:01-189
Web:http://www.vsinis.rs/
Тел:+ 381 18 263301
Факс:+ 381 18 264467

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. јун 2007.
Датум последње акр.:4. јун 2023.
Датум истицања/укидања акр.:3. јун 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Владимир Марјановић
Функција:представник руководства за систем менаџмента
Телефон:+ 381 64 8600672
Факс:+ 381 18 4264467
Е-маил:kvalitet@vsinis.rs

Локације

Л1 - Сектор за лабораторијска испитивања

Историја статуса

4. јун 2023. - 3. јун 2027.Акредитован
4. јун 2019. - 3. јун 2023.Акредитован
4. јун 2015. - 3. јун 2019.Акредитован
4. јун 2011. - 3. јун 2015.Акредитован
11. јун 2007. - 4. јун 2011.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - вода за пиће, воде из базена за купање и друге дезинфиковане и чисте воде

Одређивање броја културабилних микроорганизама -Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1  

Одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија методом мембранске
филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308- 1:2017
SRPS EN ISO 9308- 1:2017/A1:2017

Л1  

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока
методом мембранске филтрације

SRPS EN ISO
7899-2:2010

Л1  

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa
методом мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2009

Л1  

Откривање и одређивање броја спора сулфитно- редукујућих анаероба
(клостридија) методом мембранске филтрације

SRPS EN ISO 26461-2:2009

Л1  
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање присуства генома вируса узрочника куге малих преживара (PPRV)

DM 62

Л1  

Утврђивање присуства антитела против gE узрочника Aујецки болести (индиректни ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.1.2 (2018)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање присуства генома теренског соја вируса Lumpy skin disease (Real Time PCR)

DM 58

Л1  

Утврђивање присуства генома Capripox вируса
(Real Time PCR)

DM 57

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против узрочника бруцелозе
(iELISA тест)

OIE 2) поглавље 3.1.4 (2022)
тачка 2.5.1

Л1  

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
узрочника Q грознице

OIE 2) поглавље 3.1.17 (2018)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
Neospora caninum

DM 73

Л1  

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
узрочника хламидиозе
преживара, свиња и коња

OIE 2) поглавље 3.8.5 (2018)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање присуства антитела против вируса класичне куге свиња

OIE^2) поглавље 3.9.3 (2022)
тачка 2.4

Л1  

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
вируса вирусне дијареје говеда

OIE 2) поглавље 3.4.7 Б (2015)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
вируса артритиса и
енцефалитиса коза (Caprine
Arthritis-Encephalitis Virus -
CAEV) и вируса меди-висна
оваца (Maedi-Visna Virus -
MVV)

OIE 2) поглавље 3.8.2 (2017)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање присуства
специфичних антитела против
Brucella ovis

OIE 2) поглавље 3.8.7 (2015)
тачка 2.3

Л1  

Испитивање присуства антитела против вируса Инфективне анемије копитара

OIE 2) поглавље 3.6.6 (2019)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање титра антитела против вируса NewCastle болести у крвном серуму живине (тест нхибиције хемаглутинације - ХИ тест)

OIE^2) поглавље 3.3.14 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Инфективног бронхитиса у крвном серуму живине (ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.3.2 (2018)
тачка 2.3

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Гамборо болести у крвном серуму живине
(ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.3.12 (2016)
тачка 2.3

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Авијарне инфлуенце у крвном серуму птица
(ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.3.4 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса ИБР/ИПВ говеда
(ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.4.11 (2017)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса плавог језика

OIE^2) поглавље 3.1.3 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против узрочника бруцелозе
(cELISA тест)

OIE 2) поглавље 3.1.4 (2022)
тачка 2.5.2

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против узрочника бруцелозе, брза серумска аглутинација

OIE 2) поглавље 3.1.4 (2022)
тачка 2.3.1

Л1  

Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса Ензоотске леукозе говеда

OIE^2) поглавље 3.4.9 (2018)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање присуства
генома вируса IBR/IPV

OIE^2) поглавље 3.4.11 (2017)
тачка 1.3.1

Л1  

Утврђивање присуства
генома вируса бовине вирусне дијареје

OIE^2) поглавље 3.4.7 (2015)
тачка 1.2

Л1  

Утврђивање присуства генома вируса болести плавог језика

OIE^2) поглавље 3.1.3 (2021)
тачка 1.3.1

Л1  

Утврђивање присуства
генома вируса Афричке
куге свиња

OIE^2) поглавље 3.9.1 (2021)
тачка 1.3.3.

Л1  

Утврђивање присуства
генома вируса Класичне
куге свиња

DМ 51

Л1  

Утврђивање присуства
генома вируса Morbus Aujeszky
(Real Time PCR)

DM 83

Л1  

Утврђивање присуства антитела против вируса афричке куге свиња (индиректни ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.9.1 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање присуства антитела IgM класе против вируса болести Западног Нила код коња (индиректни ELISA тест)

OIE^2) поглавље 3.1.25 (2018)
тачка 2.1.1

Л1  

Утврђивање присуства генома вируса авијарне инфлуенце (Real Time –RT PCR)

OIE^2) поглавље 3.3.4 (2021)
тачка 1.5.2

Л1  

Утврђивање присуства генома вируса болести Западног Нила (Real Time –RT PCR)

OIE^2) поглавље 3.1.25 (2018)
тачка 1.2.2

Л1  

Утврђивање присуства генома Brucella spp. (Real Time –PCR)

DM 87

Л1  

Утврђивање присуства генома патогених Leptospira врста (Real Time –PCR)

DM 59

Л1  

Утврђивање присуства генома Coxiella burnetii (Real Time –PCR)

DM 84

Л1  

Утврђивање присуства генома Chlamydophila spp. (Real Time –PCR)

OIE^2) поглавље 3.8.5 (2018)
тачка 1.5

Л1  
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање концентрације афлатоксина М1

(0,005-1,25) μg/kg

DM 38

Л1  
Храна -риба и конзервисана риба

Одређивање концентрације хистамина (enzymatic test)

(2-100) mg/kg

DM 40

Л1  
Храна за животиње

Одређивање концентрације афлатоксина Б1у храни за животиње

више од 0,0005 mg/kg

DM 43

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње хранива, предсмеше и смеше

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком од 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа - Техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1  
Храна за животиње

Метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л1  
Храна за животиње - Хранива, предсмеше и смеше

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузев Анекса Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens - техника бројања колонија

RPS EN ISO 7937:2010

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позизивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте - Део 1:Техника употребом агара по Berd Parkeru

SRPS EN ISO
6888-1:2021

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 0С

SRPS EN ISO 4833-1:2014
SRPS EN ISO 4833-1:2014/
A1:2022

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал пореклом од животиња - бактеријске културе, органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви

Утврђивањe присуства гeнома
Brucella spp.

DM 74

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња - лешеви пчела

Одређивање присуства
Varooa destructor (микроскопски)

OIE^2) поглавље 3.2.7 (2021)
тачка 1

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња - Лешеви пчела

Одређивање присуства
Nosema apis (микроскопски)

OIE^2) поглавље 3.2.4 (2013)
тачка 1.1

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња- фецес животиња, меконијум, фецес са назувака – брис фецеса, љуске јаја (примарна фаза производње), паперје (примарна фаза производње) и прашина (примарна фаза производње)

Изолација и идентификација Salmonella врста

OIE 2) поглавље 3.10.7 (2022)
тачка 1.1

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња- пчелиња легла

Изолација и идентификација Paenibacillus larvae

OIE^2) поглавље 3.2.2 (2016)
тачка 1.3

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња - Сирово млеко

Изолација и идентификација Staphylococcus aureus

DM 75

Л1  

Изолација и идентификација Streptococcus agalactiae

DM 76

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - месо и производи од меса; млеко и производи од млека; јаја и производи од јаја; рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи; зачини, беланчевинасти производи и адитиви; сирила; полуготова јела; готова јела; концентрати за супе

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO
6579-1:2017/A1:2020

Л1  
Храна - месо и производи од меса - млеко и производи од млека - јаја и производи од јаја - рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи - зачини, беланчевинасти производи и адитиви - сирила - полуготова јела - готова јела - концентрати за супе

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа - Техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1  
Храна - Месо и производи од меса, трупови бројлера

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Campylobacter spp.-Део 2:
Техника бројања колонија

SRPS EN ISO
10272-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Campylobacter spp.-Део 1:
Mетода откривања

SRPS EN ISO
10272-1:2017

Л1  
Храна - Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи; Зачини, беланчевинасти производи и адитиви; Сирила; Полуготова јела; Готова јела; Концентрати за супе

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позизивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте - Део 1:Техника употребом агара по Berd Parkeru

SRPS EN ISO
6888-1:2021

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукорунидаза позитивних Escherichiae coli – Техника бројања колонија на 440C помоћу 5-bromo-4 - hloro-3 –idolil β- Dglukuronida

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и oдређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Tехника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – техника бројања колонија на 30 0С

SRPS EN ISO 4833-1:2014
SRPS EN ISO 4833-1:2014/
A1:2022

Л1  
Храна - месо и производи од меса - млеко и производи од млека - јаја и производи од јаја - рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, пужеви, жабе, корњаче и њихови производи - зачини, беланчевинасти производи и адитиви - сирила - полуготова јела - готова јела - концентрати за супе

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком од 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1  
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида у јајима

DM 63

Л1  
Храна - месо и производи од меса

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида у месу

DM 10

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида у млеку

DM 9

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа - Техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1  

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Campylobacter spp.-Део 1:
Mетода откривања

SRPS EN ISO
10272-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и oдређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2 -техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивања броја микроорганизама - Део 2: Бројање колонија на 30оС техником инокулације на површини

SRPS EN ISO 4833-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузев Анекса Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1  
И-11.1 Микробиолошка и паразитолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Месо пореклом од домаћих и дивљих (силватичних) животињских врста и производи од меса

Откривање ларви Trichinella у
месу методом вештачке
дигестије

EN ISO 18743:2015

Л1  
Храна - Месо домаћих свиња

Утврђивање присуства Trichinella spiralis
(метода компресије)

Правилник^1)
Метода Прилог I, Глава III.

Л1  
Храна-сирово млеко

Одређивање броја соматских ћелија-Део 1-микроскопска метода

SRPS EN ISO
13366-1:2010

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање сирове целулозе (метода са међуфилтрацијом)

> 5 g/kg

SRPS ЕN ISO 6865:2008

Л1  

Одређивање садржаја хлорида растворљивих у води

> 0,1%

Правилник^5)
метода 21

Л1  

Одређивање садржаја масти

>5 g/kg

SRPS ISO 6492:2000

Л1  

Одређивање садржаја азота и израчунавање садржаја сирових протеина

> 0,14%N
> 0,87% протеина

SRPS ЕN ISO
5983-1:2010
SRPS ЕN ISO
5983-2:2010

Л1  

Одређивање садржаја калцијума-део 1

>1 g/kg

SRPS ISO 6490 -1:2001

Л1  

Одређивање садржаја фосфора

≤ 50g/kg

SRPS ISO 6491:2002

Л1  
Храна за животиње

Одређивање сировог пепела

> 0,2%

SRPS ISO 5984:2013

Л1  
Храна за животиње

Одређивање садржаја влаге

>0,2%

SRPS ISO 6496:2001

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - вода за пиће, воде из базена за купање и друге дезинфиковане и чисте воде

Одређивање мутноће (турбидиметрија)

0,08 - 1000 NTU

Приручник^10)
метода P-IV-4/B

Л1  

Одређивање концентрације водоникових јона- рН вредности (потенциометрија)

pH 0-14

Приручник^10)
метода P-IV-6/А

Л1  

Одређивање потрошње калијум-перманганата (волуметријa)

> 0,35 mg/l

Приручник^10)
метода P-IV-9а

Л1  

Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометријa)

(0,1-20) mg/l NO3-

Приручник^10)
метода P-V-31/А

Л1  

Одређивање електропроводљивоси (кондуктометрија)

1-12000 µS/cm

Приручник^10)
метода P-IV-11

Л1  

Одређивање садржаја амонијака (спектрофотометрија)

> 0,06 mgN/l

Приручник^10)
метода P-V-2/B

Л1  

Одређивање садржаја хлорида (волуметрија)

≥ 5 mg/l

Приручник^10)
метода P-V-19/B

Л1  

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)

> 0,005 mg/l

Приручник^10)
метода P-V-32/A

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Мед

Одређивање нерастворљивих материја у води (гравиметрија)

> 0,02%

Правилник^2)
метода 5

Л1  
Храна (производи од воћа и поврћа)

Одређивање растворљиве суве материје (рефрактометријa)

0-95%

ДМ 61

Л1  

Одређивање хлорида у поврћу (волуметрија)

> 0,1%

Правилник^9) метода 10

Л1  

Одређивање пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини (гравиметријa)

> 0,01%

Правилник^9) метода 5

Л1  
Храна (супе, чорбе, сосови и додаци јелима)

Одређивање садржаја укупног азота
(волуметрија)

> 0,14% N

SRPS E.Z8.016:1993

Л1  

Одређивање садржаја натријум- хлорида (волуметрија)

> 0,1%

SRPS E.Z8.012:1994

Л1  

Одређивање садржаја влаге
(гравиметријa)

> 0,1%

SRPS E.Z8.011:1993

Л1  
Храна Мед

Одређивање воде (рефрактометрија)

12-27%

DM 77

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина (UV/VIS спектрофотометрија)

<0,5%
мас.фр.хдр.
(0,5-2,0)μg/ml

SRPS ISO 3496:2002

Л1  

Одређивање pH вредности (потенциометријa)

(0,00-14,00)
pH јединица

SRPS ISO 2917: 2004

Л1  
Храна (производи од воћа и поврћа)

Одређивање укупне суве материје
(гравиметријa)

> 0,1%

Правилник^9) метода 2а

Л1  
Храна - Мед

Одређивања воде

>0,1%

Приручник 8)
стр.13

Л1  

Одређивање хидроксиметилфурфурола ХМФ

> 1mg/kg

Правилник^2)
метода 9

Л1  

Одређивање активности дијастазе

>1%

Правилник^2)
метода 8

Л1  

Одређивање сахарозе

>0%

Правилник^2)
метода 3

Л1  

Одређивање редукујућих шећера

>40%

Правилник^2)
метода 2

Л1  

Одређивање киселости меда

>1mmol/kg

Правилник^2)
метода 7

Л1  

Одређивање садржаја пепела

> 0,02%

Правилник^2)
метода 6

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање запреминске масе млека

1,015-1,040

Правилник^1)
метода I/1

Л1  

Одређивање pH
-сир
- јогурт, кисело млеко, павлака

(0 -14) pH јединица

Приручник^7)
страна 115, 139, 72

Л1  

Одређивање суве материје
- млеко, јогурт, кисело млеко
- сир, кајмак, маслац

> 0,1%

Правилник 1) метода I/4, II/3, VI/1, VII/1, IV/1, III/1, VIII/1

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање киселости

>0,2оSH

Правилник^1) метода I/2, IV/3,VII/4

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање масти
- млеко, јогурт,
- кисело млеко,
- павлака, сир, кајмак, маслац

(0,1-7)%
(0,5-40)%
(70-90)%

Правилник 1)
метода I/3, II/1, V/1, VI2, VII/2, III/2, IV/2, VIII/2

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја влаге (гравиметријa)

> 0,1%

SRPS ISO 1442:1998

Л1  

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)

> 1mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Л1  

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметријa)

>0,02%

SRPS ISO 936:1999

Л1  

Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометрија)

>0,1%

SRPS ISO 13730:1999

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупних протеина (волуметрија)

>0,14%N

SRPS ISO 937:1992

Л1  
Храна - Мед

Одређивање електричне
проводљивости

0,1-3 mScm^-1

IHC метода 2^7) :2009

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја слободне
масти

0,1-50%

SRPS ISO 1444:1998

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја азота

> 0,14% N

SRPS EN ISO 8968-1:2016

Л1  
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина које долазе у контакт са храном

Микробиологија ланца хране Хоризонталне методе за узимање узорака са површина

SRPS ISO 18593:2018

Л1  

Узорци са трупова закланих животиња

Микробиологија ланца хране - Узорковање са трупа за микробиолошку анализу

SRPS ISO 17604:2016 тачка 8.3

Л1  
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - млеко и производи од млека; месо и производи од меса; масти животињског порекла; рибе, ракови, шкољкаши и производи; јаја и производи од јаја; мед и производи од меда; пекарски производи; кондиторски производи, какао крем производи, чоколада

Једноставна дескриптивна метода (Сензорска испитивања хране)

DM 72

Л1