Преузимање ПДФ-а

Preduzeće za termotehniku, inženjering i trgovinu VIS company doo

Угриновачки пут 43. део 16, 11080 Београд, Земун

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-398
ПИБ:100011469
Акр. број:06-349
Web:http://www.viscompany.com/
Тел:+381 11 2605 082/+381 11 3143 133
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. јул 2020.
Датум последње акр.:31. јул 2020.
Датум истицања/укидања акр.:30. јул 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бојан Вукотић
Функција:Директор
Телефон:+381 11 2605 082/+381 11 3143 133
Факс:
Е-маил:office@viscompany.com

Локације

L1 - Lokacija

Историја статуса

31. јул 2020. - 30. јул 2024.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-15 Заштитна средства и опрема
Инсталације за одвођење дима и топлоте

периодично контролисање

чл. 46 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 47 Правилника1)

Упутство 1)

L1 

прво контролисање

чл. 45 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 47 Правилника1)

Упутство 1)

L1