Преузимање ПДФ-а

Научни институт за ветеринарство "Нови Сад"

Руменачки пут 20, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-069
ПИБ:100236555
Акр. број:01-087
Web:http://niv.ns.ac.rs/
Тел:+ 381 21 4895300
Факс:+ 381 21 518544

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:2. април 2004.
Датум последње акр.:27. јун 2021.
Датум истицања/укидања акр.:26. јун 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Сара Савић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+ 381 21 4895300
Факс:+ 381 21 518544
Е-маил:sara@niv.ns.ac.rs

Локације

Л1 - Научни институт за ветеринарство "Нови Сад"

Историја статуса

27. јун 2021. - 26. јун 2025.Акредитован
27. јун 2017. - 26. јун 2021.Акредитован
27. јун 2013. - 26. јун 2017.Акредитован
26. јун 2009. - 26. јун 2013.Акредитован
2. април 2004. - 2. април 2009.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Oдређивање садржаја охратоксина А

5 µg/kg

SOP 3-24-220

Л1  

Oдређивање садржаја зеараленона

25 µg/kg

SOP 3-25-220

Л1  

Oдређивање садржаја деоксиниваленола

4 mg/kg

SOP 3-30-220

Л1  

Oдређивање садржаја T2 /НТ2 токсина у храни за животињe

70 µg/kg

SOP 3-31-220

Л1  

Oдређивање садржаја фумонизина

4 mg/kg

SOP 3-26-220

Л1  

Oдређивање садржаја афлатоксина Б1

1,6 µg/kg

SOP 3-73-220

Л1  
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање генома Leptospira spp.
(real time PCR)

SOP 3-60-140

Л1  
Биолошки материјали пореклом од животиња - Сојеви бактерија Escherichia coli и Salmonella spp.

Утврђивање минималне инхибиторне концетрације антибиотика за Escherichia coli и Salmonella spp. микродилуционом методом

SRPS EN ISO 20776-1:2021

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање генома вируса класичне куге свиња - KKS

СОП 3-60-150

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња - органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви

Утврђивање генома вируса класичне куге свиња (KKS) (RT-PCR метод)

СОП 3-09-150

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање генома вируса инфективног ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE 1) поглавље 3.4.11 (2017) тачка 1.3

Л1  

Утврђивање генома вируса нодуларног дерматитиса говеда / каприпоксвируса (LSDV/capripoxviruses)

SOP 3-49-150

Л1  

Утврђивање антитела против Neospora caninum
(ELISA тест компетитивна)

SOP 3-62-140

Л1  

Утврђивање генома Coxiella burnetii
(real time PCR)

SOP 3-61-140

Л1  

Утврђивање присуства генома вируса куге малих преживара (PPRV) (RT-PCR)

OIE^1) поглавље 3.8.9 (2021)
тачка 2.2

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња - сперма

Утврђивање броја и покретљивоти сперматозоида компјутерском анализом (CASA-Computer Sperm Assisted Analyses)

SOP 3-01-120

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, ткива и ткивне течности)

Утврђивање генома вируса болести плавог језика (real time RT-PCR метод)

OIE поглавље 3.1.3 (2021)
тачка 1.3

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, ткива, секрети, екскрети, простирка)

Утврђивање антитела против узрочника овчијег епидидимитиса – Brucella ovis

OIE поглавље 3.8.7 (2015)
тачка 2.3

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња - изолат пореклом из клиничких материјала

Испитивање антимикробне осетљивости Enterobacteriaceae методом диск - дифузије

CLSI 2018

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Изолација вируса Aujeskijeve болести (МА)

OIE поглавље 3.1.2 (2018)
тачка 1.1

Л1  

Утврђивање генома вируса респираторног и репродуктивног синдрома свиња (PRRSV)

СОП 3-14-150

Л1  

Утврђивање генома вируса вирусне дијареје говеда – BVDV

OIE поглавље 3.4.7 (2015)
тачка 1.2

Л1  

Изолација вируса вирусне дијареје говеда(BVD)

OIE поглавље 3.4.7 (2015)
тачка 2.1

Л1  

Изолација вируса инфективног ринотрахеитиса и вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE поглавље 3.4.11 (2017)
тачка 1.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса Newcastle болести (NCD)

OIE поглавље 3.3.14 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против узрочника бруцелозе - мелитококозе животиња (ELISA тест индиректна)

OIE поглавље 3.1.4 (2022)
тачка 2.5.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса вирусног артеритиса коња (EVA)

OIE поглавље 3.6.10 (2023)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса ринопнеумонитиса коња (EhV-1)

OIE поглавље 3.6.9 (2017)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса Аујетцкијеве болести (МА)

OIE поглавље 3.1.2 (2018)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса вирусне дијареје говеда (BVD)

OIE поглавље 3.4.7 (2015)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса инфрктивног ринотрахеитиса и инфективног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE поглавље 3.4.11 (2017)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против узрочника паратуберкулозе говеда

OIE поглавље 3.1.16 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против узрочника Q грознице преживара

OIE поглавље 3.1.17 (2018)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против узрочника хламидиозе преживара

OIE поглавље 3.8.5 (2018)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса инфективне анемије копитара

OIE поглавље 3.6.6 (2019)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против узрочника бруцелозе – мелитококозе животиња

OIE поглавље 3.1.4 (2022)
тачка 2.3.1

Л1  

Утврђивање антитела против Меди-Висна (MVV-CAEV) и козијег артритис енцефалитис вируса

OIE поглавље 3.8.2 (2017)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање антитела против узрочника бруцелозе - мелитококозе животиња

OIE поглавље 3.1.4 (2022)
тачка 2.5.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса ензоотске леукозе говеда (ELG)

OIE поглавље 3.4.9 (2018)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса респираторног и репродуктивног синдрома свиња (PRRS)

OIE поглавље 3.9.6 (2021)
тачка 2.4

Л1  

Утврђивање антитела против вируса болести плавог језика (BPJ)

OIE поглавље 3.1.3 (2021)
тачка 2.3

Л1  

Утврђивање антитела против вируса класичне куге свиња (ККS)

OIE поглавље 3.9.3 (2018)
тачка 2.3

Л1  

Утврђивање антитела против вируса Gumboro болести

OIE поглавље 3.3.12 (2016)
тачка 2.3

Л1  

Утврђивање антитела против вируса инфективног бронхитиса живине (IB)

OIE поглавље 3.3.2 (2018)
тачка 2.3

Л1  

Утврђивање антитела против Mycoplasma sinoviae (МS)

OIE поглавље 3.3.5 (2021)
тачка 3.3

Л1  

Утврђивање антитела против Mycoplasma gallisepticum

OIE поглавље 3.3.5 (2021)
тачка 3.3

Л1  

Утврђивање антитела против вируса авијарне инфлуенце (AI)

OIE поглавље 3.3.4 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање генома вируса Newcastle болести (NCDV)

OIE поглавље 3.3.14 (2021)
тачка 1.9

Л1  

Утврђивање генома вируса авијарне инфлуенце (AIV)
(real time RT-PCR метод)

OIE поглавље 3.3.4 (2021)
тачка 1.2.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса инфективног ринотрахеитиса и инфективног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE
поглавље 3.4.11 (2017)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса Aujeszkijeve болести

OIE поглавље 3.1.2 (2018)
тачка 2.2

Л1  

Утврђивање антитела против узрочника лептоспирозе

OIE поглавље 3.1.12 (2021)
тачка 2.1

Л1  

Утврђивање генома вируса инфективног ринотрахеитиса и инфективног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV- BHV1)

СОП 3-13-150

Л1  

Утврђивање антигена вируса пролећне виремије шарана (SVC)

SOP 3-35-150

Л1  

Утврђивање генома Кои херпесвируса шарана (KHV)

SOP 3-36-150

Л1  

Утврђивање генома вируса Западног Нила (WNV)

OIE 1), поглавље 3.1.25 (2018)
тачка 1.2

Л1  

Утврђивање генома вируса Aujeszkijeve болести (MA)

OIE 1), поглавље 3.1.2 (2018)
тачка 1.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса афричке куге свиња (ASF)

OIE 1) поглавље 3.9.1 (2021) тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса куге коња (AHS)

OIE 1) поглавље 3.6.1 (2019) тачка 2.1

Л1  

Утврђивање антитела против вируса беснила код дивљих карнивора

OIE 1) поглавље 3.1.18 (2023)
тачка 2.3

Л1  

Утврђивање антитела против вируса Аујескијеве болести (MA)

OIE 1) поглавље 3.1.2 (2018) тачка 2.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса инфективног ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE 1) поглавље 3.4.11 (2017) тачка 2.2

Л1  

Утврђивање антитела против вируса говеђе вирусне дијареје (BVDV)

OIE 1) поглавље 3.4.7 (2015) тачка 2.2

Л1  

Утврђивање генома вируса афричке куге свиња (ASF)

OIE 1) поглавље 3.9.1 (2021) тачка 1.3

Л1  

Утврђивање генома Кои херпесвируса (KHV)

OIE 2) поглавље 2.3.6 (2022) тачка 4.4.2

Л1  

Утврђивање генома вируса вирусног артеритиса коња (EVA)

OIE 1) поглавље 3.6.10 (2013) тачка 1.4

Л1  

Утврђивање генома вируса вирусне дијареје говеда (BVDV

OIE 1) поглавље 3.4.7 (2015) тачка 1.2

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња -органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви

Утврђивање антитела IgM класе против вируса Западног Нила код коња (WNV IgM) (ELISA)

OIE^1)
поглавље 3.1.25 (2018)
тачка 2.1

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња-пчеле, пчелиње легло са затвореним поклопцима на саћу и подњача

Утврђивање узрочника вароза пчела –V. destructor

OIE поглавље 3.2.7 (2021) Varrosis of honey bees pg 777-782

Л1  
Биолошки материјали пореклом од животиња - живих и угинулих (жртвованих), фецес, пелене, простирка, брисеви са коже и слузокоже (усна дупља, ректални, брисеви материца), приплодна јаја, брисеви објеката и инкубатора, вода из објеката

Утврђивање узрочника салмонелoзе - Salmonella spp. у биолошким материјалима

OIE^1) поглавље 3.10.7 (2022) и
SRPS EN ISO-6579-1:2017

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња – нативна и ратређена сперма бикова и нерастова

Утврђивање укупног броја бактерија у семену бикова и нерастова

SOP 3-36-130

Л1  
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање вируса беснила

OIE 1) поглавље 3.1.18 (2023) тачка 1.3.1

Л1  
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Фармацеутски производи

Испитивање присуства пирогених материја

European Pharmacopoeia 8.0, Pyrogens (2.6.8)

Л1  

Испитивање абнормалне токсичности

European Pharmacopoeia 8.0, Abnormal toxicity (2.6.9)

Л1  
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна (млеко и производи од млека)

Oдређивање садржаја афлатоксина М1 у млеку, млеку у праху и сиру

Лимит квантификације:
млеко
0,005 µg/kg
сир
0,05 µg/kg

SOP 3-32-220

Л1  
Храна - риба и производи од рибе

Утврђивање присуства хистамина (ЕЛИСА тест)

Лимит квантификације: 2,5 mg/kg

SOP 3-68-220

Л1  
Храна животињског порекла - Месо

Утврђивање присуства различитих анималних протеина у месу и производима од мес

SOP 3-55-140

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Одређивање садржаја сирових протеина

0,20-20 %Н

SRPS EN ISO 16634-1:2010

Л1  
Храна за кућне љубимце

Одређивање садржаја сирових протеина

0,2-20 %N

AOAC Official, Method 992.15

Л1  
Производи семена соје

Одређивање активности уреазе

0,00 - 5,00 mgN/g/min на 30°C

SRPS ISO 5506:2019

Л1  
Храна за животиње хранива, предсмеше и смеше

Одређивање садржаја целулозе

0,50% - 70%

SOP 3-03-220

Л1  

Одређивање садржаја Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Zn

у mg/kg: за Cu: 6,0 за Fe: 14 за Mg: 21 за Mn:5,0 за Na:110 за Zn: 3,0

SRPS EN ISO 6869:2008

Л1  

Одређивање садржаја фосфора

3 mg/kg

SOP 3-17-220

Л1  

Одређивање садржаја масти

0,50% - 90%

Правилник^3), метода 12

Л1  
Храна за животиње хранива, предсмеше, смеше, додаци

Одређивање Pb, Cd, As, Hg, Ca, Na, P, Mg, K, Fе, Cu, Zn, Ni, Mn, Se, Sb, Sn, Аl, Cr, Co, Mo

0,001 – 1000 mg/kg

SOP 3-69-220

Л1  
Храна за животиње хранива, предсмеше и смеше

Одређивање садржаја влаге

0,50 – 80,0 %

Правилник^3), метод 6

Л1  
храна за животиње

Одређивање садржаја пепела

0 – 80,0 %

Правилник^3)
метод 18

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода површинска вода подземна вода

Одређивање: Pb, Cd, As, Hg, Ca, Na, P, Mg, K, Fе,Cu, Zn, Ni, Mn, Se, Sb, Аl, Cr, Mo

0,001 – 1000 mg/l

SOP 3-70-220

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Лекови и лековите супстанце

Идентификација и одређивање садржаја триметоприма

190 – 380 nm
UV, детектор:
0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-16-240

Л1  

ИИдентификација и одређивање садржаја тиамулин хидроген фумарат

190 – 380 nm UV, детектор: 0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-6109-240

Л1  

Идентификација и одређивање садржаја окситетрациклин хидрохлорида

190 – 380 nm UV, детектор:
0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-09-240

Л1  

Идентификација и одређивање садржаја хлортетрациклин хидрохлорид

190 – 380 nm UV, детектор:0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-3809-240

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна животињског порекла (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, масти и уља, риба, јаја и производи од јаја, мед), ароме, адитиви

Одређивање засићених масних киселина (GC-MS)

01-100%

SOP 3-404-240

Л1  
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање активности дијастазе (спектрофотометрија)

Лимит квантификације: 0,8 DN

SOP 3-96-220

Л1  
Храна животињског порекла (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, масти и уља, риба, јаја и производи од јаја, мед)

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника PAH4 ( бенз(а)антрацен, бензо(б)флуорантен, бензо(а)пирен, кризен, сума ПАХ4)

опсег мерења 0,001-0,5 mg/kg

SOP 3-407-240

Л1  
Храна животињског порекла (јаја и производи од јаја, месо)

Одређивање фипронила (GCMS)

Опсег мерења 0,001-0,1 mg/kg

SOP 3-401-240

Л1  
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање садржаја глукозе, фруктозе и сахарозе високоефикасном течном хроматографијом са детекцијом преко мерења индекса рефракције

Опсег стандардне серије: Глукоза и Фруктоза 10‒40 mg/ml Сахароза Лимит квантификације: 0,80 %

SOP 3-72-220

Л1  

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола (HMF) (HPLC-DAD)

Лимит квантификације 0,85 mg/kg

SOP 3-71-220

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање нитрофена (HTF)

0,005-0,5 mg/kg

SOP 3-402-240

Л1  
Храна -месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина

Лимит квантификације: 0,01%

SRPS ISO 3496:2002

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја азота

0,2-20 %N

SRPS EN ISO 14891:2010

Л1  

Одређивање садржаја масти по Gerber-у у млеку, киселом млеку, јогурту, згуснутом млеку, млеку у праху, павлаци, сиру, кајмаку, кефиру и сладоледу

Правилник^4), метод I/3, II/1, III/2, IV/2, V/1, VI/2, VII/2, VIII/2, IX/1, X/1

Л1  

Одређивање садржаја суве материје у млеку, згуснутом млеку, млеку у праху, сиру, кајмаку, маслацу и сладоледу

1,00-95,00 %

Правилник^4), метод I/ 4, III/1, IV/1, VI/1,VII/1, VIII/1, X/2

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја сирових протеина

0,2-20 %N

AOAC Official, Method 992.15

Л1  

Одређивање садржаја нитрита

Лимит квантификације: 6 mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Л1  

Одређивање садржаја укупног пепела

0,50-30,00 %

SRPS ISO 936:1999

Л1  

Одређивање садржаја влаге

1,00-80,00 %


SRPS ISO 1442:1998

Л1  

Одређивање садржаја укупне масти

0,50-90,00 %

SRPS ISO 1443: 1992

Л1  

Одређивање садржаја укупног
фосфора

1-10 g/kg

SRPS ISO 13730:1999

Л1  
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање масти - метода по Weibelu и Stoldtu

0,50-90,00 %

Правилник^2), метод 2

Л1  
Храна Млеко и производи од млека

Oдређивање садржаја афлатоксина М1 у млеку, млеку у праху и сиру

Лимит квантификације млеко 0,003 μg/kg сир 0,03 μg/kg

SOP 3-83-220

Л1  
Храна животињског порекла (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, масти и уља, риба, јаја и производи од јаја, мед), ароме, адитиви

Одређивање Pb, Cd, As, Hg, Ca, Na, P, Mg, K, Fе, Cu, Zn, Ni, Mn, Se, Sb, Sn, Аl, Cr, Co, Mo

0,001 – 1000 mg/kg

SOP 3-69-220

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хистамина у риби и производима од рибе (HPLC-DAD)

Лимит квантификације: 8 mg/kg

SRPS EN ISO 19343:2017

Л1  
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање суве материје

5,00-99,00 %

Правилник^2), метод 1

Л1  
Храна - Мед и производи од меда

Електрична проводљивост (кондуктометрија)

0,1 – 3 mS/cm

HM – IHC, метод 2

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње - Хранива, предсмеше и смеше

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1 Бројање колонија на 30°C техником наливања плоча

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1  
храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1  

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO
21528-2:2017

Л1  

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella -Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1  
Храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens – Техника бројања колонијa

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1  
Храна за животиње хранива, предсмеше и смеше

Утврђивање присуства компоненти анималног порекла микроскопијом

SOP 3-02-110

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Лекови и лековите супстанце

Микробиолошко испитивање не стерилних производа: Тест за специфичне микроорганизама

European Pharmacopoeia 8.0, (2.6.12, 2.6.13, 5.1.4)

Л1  

Контрола стерилности супстанци, препарата или предмета

European Pharmacopoeia 8.0, Sterility (2.6.1)

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна

Микробиологија ланца хране Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. - Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 10272-2:2017
SRPS EN ISO 10272-2:2017/A1:2023 изузев Анекса Д, Е i Ф.

Л1  
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја бета-глукуронидаза-позитивних Echerichia coli Део 2: Техника бројања колонија на 44°C употребом 5-бромо-4-хлоро-3-индолил бета-Д-глукуронида

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1  
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида (скрининг метода Делво тест)

SOP 3-17-210

Л1  
Храна Месо и производи од меса

Откривање ларви Trichinella у месу методом вештачке дигестије

Правилник^4)

Л1  
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама

SRPS EN ISO 4833-1:2014
SRPS EN ISO 4833-1:2014/A1:2022

Л1  
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама, део 2: Бројање колонија на 30оC техником инокулације на површини

SRPS EN ISO 4833-2:2014
SRPS EN ISO 4833-2:2014/A1:2022

Л1  
Храна

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1  

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за детекцију и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода за детекцију

SRPS ЕN ISO 11290-1:2017

Л1  

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте по Baird-Parkeru)(Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Метода употребе агара по Berd-Parkeru

SRPS EN ISO 6888-1:2021

Л1  

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. — Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1  
Храна - месо риба

Утврђивање присуства паразита код конзумних риба

SOP 3-18-210

Л1  
Храна

Микробиологија ланца хране Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа - техника бројања колонија

SRPS ISO
4832-2014

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном Узорци са површина које долазе у контакт са храном; Узорци са трупова закланих животиња

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама -Део2: Бројање колонија на 30 °C техником инокулације на површини

SRPS EN ISO 4833-2:2014
SRPS EN ISO 4833-2:2014/A1:2022

Л1  

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1  

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1  

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella -Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1  
Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном Узорци са површина које долазе у контакт са храном; Узорци са трупова закланих животињ

Микробиологија ланца хране Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. - Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 10272-2:2017
SRPS EN ISO 10272-2:2017/A1:2023
изузев Анекса Д, Е и Ф

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна, храна за кућне љубимце и додаци исхрани

Утврђивање присуства различитих анималних протеина у храни и храни за кућне љубимце (порекло меса) молекуларном методом

SOP 3-56-140

Л1  
Храна животињског порекла (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, масти и уља, риба, јаја и производи од јаја, мед), Храна за животиње

Одређивање тетрациклина у храни применом течне хроматографије (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, докситетрациклин)

0,01-0,5 mg/kg

SOP 3-409-240

Л1  

Oдређивање остатака пецтицида, након екстракције ацетонитрилом/пречишћавања дисперзивном SPE QuEChERS (aldrin, dieldrin, endrin, endosuslfan I, endosulfanII, endosulfan sulfat, ppDDD, ppDDT, ppDDE, heptahlor, heptahlorepoksid, cis hlordan, trans hlordan, alfa BHC, beta BHC, lindan, delta BHC, metoksihlor, endrin aldehid)

0,005-0,5 mg/kg

SOP 3-406-240

Л1  

Одређивање полихлорованих бифенила - PCB 28, 52, 101,138,153,180

0,005-0,5 mg/kg

SOP 3-403-240

Л1  

Одређивање сулфонамида у храни применом течне хроматографије (Сулфаметизол, сулфаметоксипиридазин, сулфадиметоксин, сулфахлоропиразин, сулфаметазин, сулфатиазол, сулфаметоксазол, сулфадиазин, сулфамеразин)

Граница детекције 0,005 mg/kg

SOP 3-408-240

Л1  
Храна животињског порекла и храна за животиње

Одређивање садржаја калцијума

храна: 100 – 2000 mg/kg храна за животиње: 0,01 – 50 %

SOP 3-05-220

Л1  
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Минерално ђубриво

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

Л1  

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/kg

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

Л1  
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
вода

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

Л1  

Одређивање укупне бета активности нискофонским антикоинцидентним бета бројачем

граница детекције
0,15 Bq/l

EPA-600/4-80-032

Л1  

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/l

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

Л1  
земљиште

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

Л1  

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/kg

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

Л1  
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна - Храна за животиње

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

Л1  

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/kg

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

Л1  
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-27 Остали производи
Предмети опште употребе

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

Л1  
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи
Храна и храна за животиње

Храна и храна за животиње

Узимање узорака за паразитолошка испитивања

SOP 3-22-210

Л1  
Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SOP 3-22-210

Л1  

Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Узимање узорака за сензорска испитивања

SOP 3-22-210

Л1  

Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Узимање узорака за хемијска и физичко- хемијска исптивања

SOP 3-22-210

Л1  
Узорци са површина трупова закланих животиња

Узорци са површина трупова закланих животиња

Микробиологија ланца хране – Узорковање са трупа за микробиолошку анализу

SRPS ЕN ISO 17604:2016 тачка 8.3

Л1  
Узорци са површина – брисеви са радних површина, опреме, алата

Узорци површина – брисеви радних површина, опреме, алата, прибора, руку

Микробиологија ланца хране - Хоризонталне методе за узимање узорака са површине

SRPS EN ISO 18593:2018

Л1  
И-16 Сензорна испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна Месо и производи од меса, Млеко и производи од млека, Јаја и производи од јаја, Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи Мед и други пчелињи производи Масти животињског порекла Масни намази, мајонез и њима сродни производи Супе, сосови, додаци јелима Беланчевинасти производи и њихове мешавине за прехрамбену индустрију Храна за животиње

Сензорска анализа намирница- једноставни дескриптивни тест - усаглашеност са одредбама правилника о квалитету намирница
Идентификација и опис појединачних својстава једног или више узорака: изглед, боја, мирис, укус, конзистенција

SOP 3-04-210

Л1