Преузимање ПДФ-а

Научни институт за ветеринарство "Нови Сад"

Руменачки пут 20, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-069
ПИБ:100236555
Акр. број:01-087
Web:http://niv.ns.ac.rs/
Тел:+ 381 21 4895300
Факс:+ 381 21 518544

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:2. април 2004.
Датум последње акр.:27. јун 2017.
Датум истицања/укидања акр.:26. јун 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Сара Савић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+ 381 21 4895300
Факс:+ 381 21 518544
Е-маил:sara@niv.ns.ac.rs

Локације

Завод за лабораторијска испитивања

Историја статуса

27. јун 2017. - 26. јун 2021.Акредитован
27. јун 2013. - 26. јун 2017.Акредитован
26. јун 2009. - 26. јун 2013.Акредитован
2. април 2004. - 2. април 2009.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Oдређивање садржаја охратоксина А

0-40 µg/kg

SOP 3-24-220

 

Oдређивање садржаја зеараленона

0-1000 µg/kg

SOP 3-25-220

 

Oдређивање садржаја деоксиниваленола

0-6,00 mg/kg

SOP 3-30-220

 

Oдређивање садржаја T2 токсина

0-400 µg/kg

SOP 3-31-220

 

Oдређивање садржаја фумонизина

0-2,00 mg/kg

SOP 3-26-220

 

Oдређивање садржаја афлатоксина Б1

0-50 µg/kg

SOP 3-73-220

 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање генома вируса класичне куге свиња - KKS

OIE поглавље 2.8.3.

 

Утврђивање антигена вируса пролећне виремије шарана (SVC)

SOP 3-35-150

 

Утврђивање Кои херпесвируса шарана (KHV)

SOP 3-36-150

 

Утврђивање вируса грознице Западног Нила (WNV)

OIE 1), поглавље 2.1.24

 

Утврђивање вируса Aujeszkijeve болести (MA)

OIE 1), поглавље 2.1.2.

 
Биолошки материјал пореклом од животиња - сперма

Утврђивање броја и покретљивоти сперматозоида компјутерском анализом (CASA-Computer Sperm Assisted Analyses)

SOP 3-01-120

 
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, ткива и ткивне течности)

Утврђивање генома болести плвог језика (real time RT-PCR метод)

OIE поглавље 2.1.3.

 
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, ткива, секрети, екскрети, простирка)

Утврђивање антитела против узрочника овчијег епидидимитиса – Brucella ovis

OIE поглавље 2.7.8

 
Биолошки материјал пореклом од животиња - изолат пореклом из клиничких материјала

Испитивање антимикробне осетљивости Enterobacteriaceae методом диск - дифузије

CLSI 2009

 
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Изолација вируса Aujeskijeve болести (МА)

OIE поглавље 2.1.2.

 

Утврђивање вируса респираторног и репродуктивног синдрома свиња (PRRSV)

OIE поглавље 2.8.6.

 

Утврђивање генома вируса вирусне дијареје говеда – BVDV

OIE поглавље 2.4.7.

 

Изолација вируса вирусне бовине дијареје (BVD)

OIE поглавље 2.4.7.

 

Изолација вируса инфективног ринотрахеитиса и вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE поглавље 2.4.12.

 

Утврђивање антитела против вируса Newcastle болести (NCD)

OIE поглавље 2.3.14.

 

Утврђивање антитела против узрочника бруцелозе - мелитококозе животиња (ELISA тест индиректна)

OIE поглавље 2.1.4

 

Утврђивање антитела против вируса вирусног артеритиса коња (EVA)

OIE поглавље 2.5.10

 

Утврђивање антитела против вируса ринопнеумонитиса коња (EhV-1)

OIE поглавље 2.5.9.

 

Утврђивање антитела против вируса Аујетцкијеве болести (МА)

OIE поглавље 2.1.2.

 

Утврђивање антитела против вируса вирусне дијареје говеда (BVD)

OIE поглавље 2.4.7.

 

Утврђивање антитела против вируса инфрктивног ринотрахеитиса и инфективног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE поглавље 2.4.12

 

Утврђивање антитела против узрочника паратуберкулозе говеда

OIE поглавље 2.1.15

 

Утврђивање антитела против узрочникаQ грознице преживара

OIE поглавље 2.1.16

 

Утврђивање антитела против узрочника хламидиозе преживара

OIE поглавље 2.7.6

 

Утврђивање антитела против вируса инфективне анемије копитара

OIE поглавље 2.5.6

 

Утврђивање антитела против узрочника бруцелозе – мелитококозе животиња

OIE поглавље 2.1.4

 

Утврђивање антитела против Меди-Висна (MVV-CAEV) и козијег артритис енцефалитис вируса

OIE поглавље 2.7.2/3

 

Утврђивање антитела против узрочника бруцелозе - мелитококозе животиња

OIE поглавље 2.1.4

 

Утврђивање антитела против вируса ензоотске леукозе говеда (ELG)

OIE поглавље 2.4.10

 

Утврђивање антитела против вируса респираторног и репродуктивног синдрома свиња (PRRS)

OIE поглавље 2.8.6.

 

Утврђивање антитела против вируса болести плавог језика (BPJ)

OIE поглавље 2.1.3.

 

Утврђивање антитела против вируса класичне куге свиња (ККS)

OIE поглавље 2.8.3.

 

Утврђивање антитела против вируса Gumboro болести

OIE поглавље 2.3.12.

 

Утврђивање антитела против вируса инфективног бронхитиса живине (IB)

OIE поглавље 2.3.2.

 

Утврђивање антитела против Mycoplasma sinoviae (МS)

OIE поглавље 2.3.5.

 

Утврђивање антитела против Mycoplasma gallisepticum

OIE поглавље 2.3.5.

 

Утврђивање антитела против вируса авијарне инфлуенце (AI)

OIE поглавље 2.3.4.

 
Биолошки материјал пореклом од животиња - органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви

Утврђивање генома вируса класичне куге свиња (KKS) (RT-PCR метод)

OIE^1)
Поглавље 2.8.3

 
Биолошки материјал пореклом од животиња (органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви)

Утврђивање вируса Newcastle болести (NCDV)

OIE поглавље 2.3.14.

 

Утврђивање вируса авијарне инфлуенце (AIV)
(real time RT-PCR метод)

OIE поглавље 2.3.4.

 

Утврђивање антитела против вируса инфективног ринотрахеитиса и инфективног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV)

OIE
поглавље 2.4.12.

 

Утврђивање антитела против вируса Aujeszkijeve болести

OIE поглавље 2.1.2

 

Утврђивање антитела против узрочника лептоспирозе

OIE поглавље 2.1.12

 

Утврђивање вируса инфективног ринотрахеитиса и инфективног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV- BHV1)

OIE 1) поглавље 2.4.12

 
Биолошки материјал пореклом од животиња -органи, секрети, екскрети, ткива, ткивне течности и брисеви

Утврђивање антитела IgM класе против вируса Западног Нила код коња (WNV IgM) (ELISA)

OIE^1)
поглавље 2.1.24

 
Биолошки материјали пореклом од животиња - живих и угинулих (жртвованих), фецес, пелене, простирка, брисеви са коже и слузокоже (усна дупља, ректални, брисеви материца), приплодна јаја, брисеви објеката и инкубатора, вода из објеката

Утврђивање узрочника салмонелoзе - Salmonella spp. у биолошким материјалима

OIE поглавље 2.9.8

 
Биолошки материјал пореклом од животиња-пчеле, пчелиње легло са затвореним поклопцима на саћу и подњача

Утврђивање узрочника вароза пчела –V. destructor

OIE поглавље 2.2.7 VArrosis of honey bees pg 424-429

 
Биолошки материјал пореклом од животиња – нативна и ратређена сперма неаста, бикова, овнова, јарчева и паса

Утврђивање укупног броја бактерија у семену животиња

ISO 8607:2003 (E)

 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Фармацеутски производи

Испитивање присуства пирогених материја у леку

European Pharmacopoeia 8.0, Pyrogens (2.6.8.; 01/2008:20608)

 

Испитивање абнормалне токсичности

European Pharmacopoeia 8.0, Abnormal toxicity (2.6.9.; 01/2008:20609)

 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна (млеко и производи од млека)

Oдређивање садржаја афлатоксина М1 у млеку и млеку у праху

Граница детекције 0,005 µg/ kg

SOP 3-32-220

 
Храна - риба и производи од рибе

Утврђивање присуства хистамина (ЕЛИСА тест)

граница детекције: 2 mg/kg

SOP 3-68-220

 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Одређивање садржаја пепела

0 – 80,0 %

Правилник7)
метод 18

 

Одређивање садржаја сирових протеина

0,20-20 %Н

SRPS EN ISO 16634-1:2010

 
Храна за кућне љубимце

Одређивање садржаја сирових протеина

0,2-20 %N

AOAC Official, Method 992.15

 
Производи семена соје

Одређивање активности уреазе

0,00 - 5,00 mgN/g/min на 30°C

SRPS ISO 5506 2001

 
Храна за животиње хранива, предсмеше и смеше

Одређивање садржаја целулозе

0,50% - 70%

SOP 3-03-220

 

Одређивање садржаја Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Zn

Граница детекције:
Cu: 0.5 mg/kg
Fe: 10 mg/kg
Mg: 20 mg/kg
Mn: 3 mg/kg
Na: 50 mg/kg
Zn: 2 mg/kg

SRPS EN ISO 6869:2008

 

Одређивање садржаја фосфора

Граница детекције 3 mg/kg

SOP 3-17-220

 

Одређивање садржаја влаге

0,50 – 80,0 %

Правилник^7), метод 6

 

Одређивање садржаја масти

0,50% - 90%

Правилник^7), метода бр.12

 
Храна за животиње хранива, предсмеше, смеше, додаци

Одређивање Pb, Cd, As, Hg, Ca, Na, P, Mg, K, Fе, Cu, Zn, Ni, Mn, Se, Sb, Sn, Аl, Cr, Co, Mo

Граница детекције
(mg/kg)
Pb: 0,01
Cd: 0,001
As: 0,001
Hg: 0,01
Ca: 0,004
Na: 0,004
P:0,004
Mg: 0,3
K: 0,005
Fе: 0,06
Zn: 0,02
Ni: 0,001
Mn: 0,01
Se: 0,07
Sb: 0,01
Sn: 0,003
Аl: 0,08
Cr: 0,001
Co: 0,005
Mo: 0,005

SOP 3-69-220

 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Површинска вода; Отпадна вода

Одређивање садржаја нитрита

0,005 – 1,0 mg азота/l

SOP 3-79-220

 
Вода површинска вода подземна вода отпадна вода

Одређивање: Pb, Cd, As, Hg, Ca, Na, P, Mg, K, Fе,Cu, Zn, Ni, Mn, Se, Sb, Аl, Cr, Mo

Граница детекције
0,001 mg/kg

SOP 3-70-220

 
Вода - Површинска вода; Отпадна вода

Одређивање перманганатног индекса

мин 0,5 mg КМнО4/l

SOP 3-80-220

 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после пет дана (BPK5 )

0-4000 mg О2/l

SOP 3-81-220

 

Одређивање садржаја амонијака методом помоћу Неслер – овог реагенса

0,02 – 5,0 mg NH4+/l

SRPS H.Z1.184:1974

 

Одређивање садржаја хлорида

5,0 – 150,0 mg Cl/l

SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297/1:2007

 
Вода површинска вода,отпадна вода

Мерење pH вредности (потенциометрија)

1-10

SRPS H.Z1.111:1987

 
Вода површинска вода отпадна вода

Одређивање хемијске потрошње кисеоника

30,0 – 700,0 mg О2/l

SRPS ISO 6060:1994

 

Oдређивање електричне проводљивости

0,01 – 199 mS/cm

EPA Method 120.1

 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Лекови и лековите супстанце

Идентификација и одређивање садржаја триметоприма

190 – 380 nm
UV, детектор:
0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-16-240

 

ИИдентификација и одређивање садржаја тиамулин хидроген фумарат

190 – 380 nm UV, детектор: 0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-6109-240

 

Идентификација и одређивање садржаја окситетрациклин хидрохлорида

190 – 380 nm UV, детектор:
0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-09-240

 

Идентификација и одређивање садржаја хлортетрациклин хидрохлорид

190 – 380 nm UV, детектор:0,0005 – 3,0 АЈ

SOP 3-3809-240

 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна животињског порекла (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, масти и уља, риба, јаја и производи од јаја, мед)

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника (Аценафтен, аценафтилен, антрацен, бенз(а)антрацен, бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(g,h,i)перилен, бензо(а)пирен, кризен, дибенз(a,h)антрацен, флуорантен, флуорен, индено(1,2,3-cd)пирен, нафтален, фенантрен, пирен

Граница детекције
0,005 mg/kg

SOP 3-91-220

 
Храна животињског порекла (јаја и производи од јаја, месо)

Одређивање фипронила (GCMS)

Граница детекције
0,005 mg/

SOP 3-90-220

 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање садржаја глукозе, фруктозе и сахарозе високоефикасном течном хроматографијом са детекцијом преко мерења индекса рефракције

Глукоза: 25-100%
Фруктоза: 5-100%
Сахароза:0,25-25%

SOP 3-72-220

 

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола (HMF) (HPLC-DAD)

граница детекције 0,25 mg/kg

SOP 3-71-220

 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање нитрофена (HTF)

Граница детекције
0,005 mg/kg

SOP 3-78-220

 
Храна -месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина

0,1-0,7%

SRPS ISO 3496:2002

 
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање суве материје

5,00-99,00 %

Правилник^3), метод 1

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја азота

0,2-20 %N

SRPS EN ISO 14891:2010

 

Одређивање садржаја масти по Gerber-у у млеку, киселом млеку, јогурту, згуснутом млеку, млеку у праху, павлаци, сиру, кајмаку, кефиру и сладоледу

Правилник^4), метод I/3, II/1, III/2, IV/2, V/1, VI/2, VII/2, VIII/2, IX/1, X/1

 

Одређивање садржаја суве материје у млеку, згуснутом млеку, млеку у праху, сиру, кајмаку, маслацу и сладоледу

1,00-95,00 %

Правилник^4), метод I/ 4, III/1, IV/1, VI/1,VII/1, VIII/1, X/2

 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја сирових протеина

0,2-20 %N

AOAC Official, Method 992.15

 

Одређивање садржаја нитрита

Граница детекције:3mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

 

Одређивање садржаја укупног пепела

0,50-30,00 %

SRPS ISO 936:1999

 

Одређивање садржаја влаге

1,00-80,00 %


SRPS ISO 1442:1998

 

Одређивање садржаја укупне масти

0,50-90,00 %

SRPS ISO 1443: 1992

 

Одређивање садржаја укупног
фосфора

1-10 g/kg

SRPS ISO 13730:1999

 
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање масти - метода по Weibelu и Stoldtu

0,50-90,00 %

Правилник^3), метод 2

 
Храна Млеко и производи од млека

Oдређивање садржаја афлатоксина М1 у млеку и млеку у праху

Граница детекције 0,005 µg/ kg

SOP 3-83-220

 
Храна животињског порекла (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, масти и уља, риба, јаја и производи од јаја, мед), ароме, адитиви

Одређивање Pb, Cd, As, Hg, Ca, Na, P, Mg, K, Fе, Cu, Zn, Ni, Mn, Se, Sb, Sn, Аl, Cr, Co, Mo

Граница детекције (mg/kg)
Pb: 0,001
Cd: 0,001
As: 0,001
Hg: 0,001
Ca: 0,001
Na: 0,001
P: 0,004
Mg: 0,03
K: 0,001
Fе: 0,006
Cu: 0,006
Zn: 0,007
Ni: 0,005
Mn: 0,007
Se: 0,03
Sb: 0,01
Sn: 0,005
Аl: 0,04
Cr: 0,001
Co: 0,001
Mo: 0,01

SOP 3-69-220

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

 

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO
21528-2:2017

 

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella -Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса

 
Храна за животиње хранива, предсмеше и смеше

Утврђивање присуства компоненти анималног порекла микроскопијом

SOP 3-01-110

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Лекови и лековите супстанце

Микробиолошко испитивање не стерилних производа: Тест за специфичне микроорганизама

European Pharmacopoeia 8.0, (2.6.12.; 07/2010: 20612
2.6.13.; 04/2010: 20613)

 

Контрола стерилности супстанци, препарата или предмета

European Pharmacopoeia 8.0, Sterility (2.6.1.; 04/2011:20601
corrected 7.7)

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида (скрининг метода Делво тест)

SOP 3-17-210

 
Храна

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. — Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

 

Хоризонтална метода за одређивање броја бета-глукуронидаза-позитивних Echerichia coli Део 2: Техника бројања колонија на 44°C употребом 5-бромо-4-хлоро-3-индолил бета-Д-глукуронида

SRPS ISO 16649-2:2008

 
Храна Месо и производи од меса

Утврђивање присуства Trichinella spiralis

EU Regulation 1375/2015

 
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама

SRPS ЕN ISO 4833-1: 2014

 
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама, део 2: Бројање колонија на 30оC техником инокулације на површини

SRPS EN ISO 4833-2:2014

 
Храна

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за детекцију и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода за детекцију

SRPS ЕN ISO 11290-1:2017

 

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса Д

 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте по Baird-Parkeru)

SRPS ISO 6888-1:2009

 
Храна - месо риба

Утврђивање присуства паразита код конзумних риба

SOP 3-18-210

 
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа - техника бројања колонија

SRPS ISO
4832-2014

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном Узорци са површина које долазе у контакт са храном; Узорци са трупова закланих животиња

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама -Део2: Бројање колонија на 30 °C техником инокулације на површини

SRPS EN ISO 4833-2:2014

 

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

 

Микробиологија ланца хране - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

 

Микробиологија ланца хране -Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella -Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса Д

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна животињског порекла (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, масти и уља, риба, јаја и производи од јаја, мед), Храна за животиње

Oдређивање остатака пецтицида, након екстракције ацетонитрилом/пречишћавања дисперзивном SPE QuEChERS (aldrin, dieldrin, endrin, endosuslfan I, endosulfanII, endosulfan sulfat, ppDDD, ppDDT, ppDDE, heptahlor, heptahlorepoksid, cis hlordan, trans hlordan, alfa BHC, beta BHC, lindan, delta BHC, metoksihlor, endrin aldehid)

0,005-0,5 mg/kg

SOP 3-74-220

 

Одређивање полихлорованих бифенила - PCB 28, 52, 101,138,153,180

0,05-2 mg/kg

SOP-3-75-220

 

Одређивање сулфонамида у храни применом течне хроматографије (Сулфаметизол, сулфаметоксипиридазин, сулфадиметоксин, сулфахлоропиразин, сулфаметазин, сулфатиазол, сулфаметоксазол, сулфадиазин, сулфамеразин)

Граница детекције 0,005 mg/kg

SOP 3-85-220

 

Одређивање тетрациклина у храни применом течне хроматографије

Граница детекције 0,01 mg/kg

SOP 3-86-220

 
Храна животињског порекла и храна за животиње

Одређивање садржаја калцијума

Граница детекције
Храна: 100 mg/kg
Храна за животиње: 500 mg/kg

SOP 3-05-220

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Минерално ђубриво

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

 

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/kg

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
вода

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

 

Одређивање укупне бета активности нискофонским антикоинцидентним бета бројачем

граница детекције
0,15 Bq/l

EPA-600/4-80-032

 

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/l

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

 
земљиште

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

 

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/kg

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна - Храна за животиње

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

 

Одређивање стронцијума (90Sr) (екстракција са ТБФ и мерење на нискофонском антикоинцидентном бета бројачу)

граница детекције 0,020 Bq/kg

HASL-E-Sr-05-01/ 1980 (повучен)

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-27 Остали производи
Предмети опште употребе

Гама-спектрометријска анализа концентрације активности радионуклида

60-2000 keV

IAEA TRS 295:1989

 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи
Храна и храна за животиње

Храна и храна за животиње

Узимање узорака за паразитолошка испитивања

SOP 3-22-210

 
Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SOP 3-22-210

 

Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Узимање узорака за сензорска испитивања

SOP 3-22-210

 

Храна и храна за животиње (месо, млеко, јаја, мед и њихови производи)

Узимање узорака за хемијска и физичко- хемијска исптивања

SOP 3-22-210

 
Узорци са површина трупова закланих животиња

Узорци са површина трупова закланих животиња

Микробиологија ланца хране – Узорковање са трупа за микробиолошку анализу

SRPS ЕN ISO 17604:2016 тачка 8.3

 
Узорци са површина – брисеви са радних површина, опреме, алата

Узорци површина – брисеви радних површина, опреме, алата, прибора, руку

Хоризонтална метода за технике узимања узорака са површина помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ISO 18593:2010

 
И-16 Сензорна испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна Месо и производи од меса, Млеко и производи од млека, Јаја и производи од јаја, Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи Мед и други пчелињи производи Масти животињског порекла Масни намази, мајонез и њима сродни производи Пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Кондиторски производи Супе, сосови, додаци јелима Беланчевинасти производи и њихове мешавине за прехрамбену индустрију Ароме за намирнице Чоколадни и производи слични чоколадним и крем производи Храна за животиње

Сензорска анализа намирница- једноставни дескриптивни тест - усаглашеност са одредбама правилника о квалитету намирница
Идентификација и опис појединачних својстава једног или више узорака: изглед, боја, мирис, укус, конзистенција

SOP 3-04-210