INZA DOO Београд

Булевар Војводе Мишића 43, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-329
ПИБ:108370013
Акр. број:06-337
Web:http://www.inzagroup.eu/
Тел:+381(0)11 369 27 27
Факс:+381(0)11 369 27 27

Статус предмета

Статус акр.:Укинута акредитација
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. април 2020.
Датум последње акр.:10. април 2020.
Датум истицања/укидања акр.:29. март 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Владимир Лацмановић
Функција:руководилац квалитета
Телефон: +381(0)11 369 27 27
Факс:+381(0)11 369 27 27
Е-маил:kvalitet@inzagroup.eu

Локације

Локација 1 - Л1

Историја статуса

29. март 2024. - Укинута акредитација
10. април 2020. - 29. март 2024.Акредитован