Преузимање ПДФ-а

DOO SPECTRA NOVI SAD

Булевар Цара Лазара 88, 21000 Нови Сад

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-280
ПИБ:101626926
Акр. број:06-215
Web:
Тел:021/454-640
Факс:021/6371-511

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. јануар 2019.
Датум последње акр.:25. јануар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:24. јануар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Живко Злоколица
Функција:Директор
Телефон:021/6371-511
Факс:021/6371-511
Е-маил:zivko.zlokolica@spectra.rs

Локације

Л1 - Седиште контролног тела

Историја статуса

25. јануар 2019. - 24. јануар 2023.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-15 Заштитна средства и опрема
Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова

Периодично контролисање

чл. 40 тачке 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, а у вези чл. 41 Правилника1)
U-KT-034)

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93), SRPS EN 60079-29-2:2017)

Л1 

Прво контролисање

чл. 39 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 41 Правилника1)
U-KT-034)
Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).
Упутство за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93), SRPS EN 60079-29-2:2017)

Л1 
Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима

Периодично контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 2 подтачке 1,2,3,4,5,7,8,9, чл. 34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35 Правилника1)
U-KT-023)

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашеље пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашеље пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ“, бр. 58/99), SRPS EN 12845:2015/AC:2017, SRPS CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565:2011, SRPS EN 15004-1:2009 и SRPS CEN/TR 15276-2:2012).

Л1 

Прво контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 2 подтачке 1,2,3,4,5,7,8,9, а у вези чл. 35 Правилника1)
U-KT-023)

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашеље пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашеље пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ“, бр. 58/99), SRPS EN 12845:2015/AC:2017, SRPS CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565:2011, SRPS EN 15004-1:2009 и SRPS CEN/TR 15276-2:2012).

Л1 
Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом или пеном

Периодично контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 1, чл. 34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35 Правилника1)
U-KT-023)

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашеље пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашеље пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ“, бр. 58/99), SRPS EN 12845:2015/AC:2017, SRPS CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565:2011, SRPS EN 15004-1:2009 и SRPS CEN/TR 15276-2:2012).

Л1 

Прво контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 1, а у вези чл. 35 Правилника1)
U-KT-023)

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашеље пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашеље пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ“, бр. 58/99), SRPS EN 12845:2015/AC:2017, SRPS CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565:2011, SRPS EN 15004-1:2009 и SRPS CEN/TR 15276-2:2012).

Л1 
Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара

Периодично контролисање

чл. 28 тачке 3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13, а у вези чл. 29 Правилника1)
U-KT-012)

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2009).

Л1 

прво контролисање

чл. 27 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 29 Правилника1)
U-KT-012)
Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација„Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (издање 3 од 10.10.2018. године) (заснованo на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2009).

Л1