Преузимање ПДФ-а

ART GROUP ENERGY ДОО Нови Сад, ОГРАНАК АГЕ ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛНЕ ПРЕГЛЕДЕ И МЕРЕЊА

Сомборска 23, локал 1, 21000 Нови Сад

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-276
ПИБ:107820102
Акр. број:06-199
Web:
Тел:021/469-500; 021/820-750
Факс:021/820-750

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:4. октобар 2018.
Датум последње акр.:4. октобар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:3. октобар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Драган Јањић
Функција:извршни директор
Телефон:063/585-500
Факс:021/820-750
Е-маил:dragan@artgroup.rs

Локације

Л1 - ART GROUP ENERGY ДОО Нови Сад

Историја статуса

4. октобар 2018. - 3. октобар 2022.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-15 Заштитна средства и опрема
Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара

Прво контролисање

чл. 27 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 29 Правилника1)

Интерни документ У 07.012) заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и
SRPS CEN/TS 54-14:2009 –повучен,
SRPS CEN/TS 54-14:2019

Л1 

Периодично контролисање

чл. 28 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, а у вези чл. 29 Правилника1)

Интерни документ У 07.023) заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и
SRPS CEN/TS 54-14:2009 –повучен,
SRPS CEN/TS 54-14:2019

Л1 
Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом

Прво контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2 тачка 1, а у вези чл. 35 Правилника1)

Интерни документ У 07.034) заснован на:
SRPS EN 12845:2015,
SRPS EN 12845:2015/AC:2017 и
SRPS CEN/TS 14816:2012

Л1 
Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом

Периодично контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2 тачка 1, чл. 34 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 35 Правилника1)

Интерни документ У 07.045) заснован на:
SRPS EN 12845:2015,
SRPS EN 12845:2015/AC:2017 и
SRPS CEN/TS 14816:2012

Л1