Преузимање ПДФ-а

ПРОФИ ЛАБ ДОО Београд, Сертификационо тело

Веле Нигринове 1/II, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-056
ПИБ:105750380
Акр. број:04-030
Web:http://www.profilab.rs/
Тел:011/411-31-42, 011/77-08-945
Факс:/

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:16. април 2019.
Датум последње акр.:22. јун 2023.
Датум истицања/укидања акр.:21. јун 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Поповић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:011/411-3142 011/77-08-945
Факс:/
Е-маил:office@profilab.rs

Локације

Л1 - Сертификационо тело

Историја статуса

22. јун 2023. - 21. јун 2027.Акредитован
16. април 2019. - 22. јун 2023.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-01 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема-Пријемници за Global Navigation Satellite System (GNSS)

Члан 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12) и Прилог 3 - Потврда о усаглашености

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12)

Л1 
Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема - Уређаји кратког домета – Радио опрема која ради у фреквенцијском опсегу од 9 kHz до 25 MHz и системи са индуктивном петљом који раде у фреквенцијском опсегу од 9 kHz до 30 MHz

Члан 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12) и Прилог
3 - Потврда о усаглашености

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12)

Л1 
Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема - Уређаји кратког домета – Радио опрема која радуе у фреквенцијском опсегу од 25 MHz до 1000 MHz, снаге до 500 mW

Члан 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл. гласник РС”, бр. 11/12) и Прилог 3 - Потврда о усаглашености

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл. гласник РС”, бр. 11/12)

Л1 
Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема - Широкопојасни системи преноса – Опрема за пренос података која ради у 2,4 GHz ISM опсегу и користи широкопојасне модулационе технике

Члан 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12) и Прилог 3 - Потврда о усаглашености

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12)

Л1 
Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема -Спољашњи уређаји за напајање мобилних телефона

Члан 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12) и Прилог 3 - Потврда о усаглашености

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12)

Л1 
Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема - Уређаји кратког домета - Опрема за радиофреквенцијску идентификацију која ради у фреквенцијском опсегу од 865 MHz до 868 MHz са нивоима снаге до 2 W

Члан 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12) и Прилог 3 - Потврда о усаглашености

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник РС”, бр. 11/12)

Л1 
Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема - Мобилни телефони, корисничка опрема и други уређаји који користе дигиталне ћелијске радиотелекомуникационе системе и раде под контролом мреже

Члан 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми (Сл. гласник РС бр 11/12) и Прилог 3- Потврда о усаглашености

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл. гласник РС”, број 11/12)

Л1 
С-09 Органска производња
Прерада органских производа: Органска храна, органска производња из сектора вино, органска сточна храна, као и органски производи исте врсте из увоза

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 17/19 – др.закон)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21)

Правилник о документацији који се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и условима и начину продаје органских производа („Службени гласник РС“ бр.88/16)

Л1