Преузимање ПДФ-а

Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о. InovaLab - Лабораторија за испитивање аутентичности хране

Студентски трг 12-16, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-528
ПИБ:106185588
Акр. број:01-469
Web:http://www.chem.bg.ac.rs/ichf/index.html
Тел:011 218 4330
Факс:011 218 4330

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:23. октобар 2018.
Датум последње акр.:23. октобар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:22. октобар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Душанка Милојковић Опсеница
Функција:Руководилац за квалитет
Телефон:064 263 55 69
Факс:
Е-маил:dusankam@chem.bg.ac.rs

Локације

Л - Лабораторија

Историја статуса

23. октобар 2018. - 22. октобар 2022.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Мед и производи од меда

Одређивање садржаја влаге у меду
(рефрактометрија)

(12 – 27)%

Хармонизоване методе IHC
метод 1

Л 

Одређивање електричне проводљивости у меду
(кондуктометрија)

(0,1 – 3)mS/cm

Хармонизоване методе IHC
метод 2

Л 

Одређивање слободне киселости у меду (волуметрија)

min 0,5 meq/kg

Хармонизоване методе IHC
метод 4.1

Л 

Одређивање хидроксиметилфурфурала у меду (HPLC)

min 5 mg/kg

Хармонизоване методе IHC
метод 5.1

Л 

Одређивање активности дијастазе у меду (спектрофотометрија)

min 1 DN

Хармонизоване методе IHC
метод 6.1

Л 

Одређивање садржаја појединачних шећера у меду (HPLC/PAD)

/

Хармонизоване методе IHC
метод 7.4

Л 

Одређивање шећера C-4 биљака у меду на основу односа стабилних изотопа угљеника (13C/12C) (IRMS)

/

AOAC
998.12:19981)

Л 
Вино

Одређивање релативног односа стабилних изотопа кисеоника (18O/16O) у води вина (IRMS)

/

OIV-MA-AS2-
121)

Л