Преузимање ПДФ-а

Друштво за услуге у области заштите TEHPRO d.o.o.

Лоле рибара 120, 11250 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-260
ПИБ:100183332
Акр. број:06-316
Web:http://www.tehpro.rs/
Тел:011/2580-911
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. децембар 2019.
Датум последње акр.:25. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:24. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Биљана Бељић Дурковић
Функција:Технички руководилац
Телефон:011/2580-911
Факс:011/2580-785
Е-маил:biljana.beljic@tehpro.rs

Локације

Л2 - Магацински простор и радионица
Л1 - Седиште предузећа

Историја статуса

25. децембар 2019. - 24. децембар 2023.Акредитован