Преузимање ПДФ-а

ГЕО-ТЕСТ ДОО Београд, Сектор Лабораторија за испитивање

Војина Ђурашиновића- Костје бр 11, 11ооо Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-527
ПИБ:100022949
Акр. број:01-466
Web:http://www.geotest.rs/
Тел:
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:24. јул 2018.
Датум последње акр.:24. јул 2022.
Датум истицања/укидања акр.:23. јул 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Саша Баталовић
Функција:директор
Телефон:011/3435814
Факс:011/3436397
Е-маил:geotestrs@yahoo.com

Локације

Т - Терен
Л1 - Сектор: Лабораторија за испитивање

Историја статуса

24. јул 2022. - 23. јул 2026.Акредитован
24. јул 2018. - 23. јул 2022.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Тло

Одређивање гранулометријског састава методом сејања, хидрометарском методом и комбинованом методом

(0-100) %

SRPS EN ISO 17892-4:2017, т.5.2, 5.3 и 5.5

Л1, Т 

Одређивање течења и пластичности тла

SRPS EN ISO 17892-12:2018, изузев т.5.4

Л1 

Одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла

SRPS U.B1.024:1968, т.5

Л1 

Одређивање садржаја карбоната

SRPS U.B1.026:1968

Л1 

Одређивање влажности

SRPS EN ISO 17892-1:2015

Л1 

Одређивање запреминске масе

SRPS EN ISO 17892-2:2015, т.5.1

Л1 

Одређивање запреминске масе чврстих честица пикнометарском методом

SRPS EN ISO 17892-3:2016, т.5.1

Л1 

Одређивање гранулометријског састава методом сејања, хидрометарском методом и комбинованом методом

SRPS EN ISO 17892-4:2017, т.5.2, 5.3 и 5.5

Л1 

Едометарско испитивање степенастим оптерећењем

SRPS EN ISO 17892-5:2017

Л1 

Испитивање директног смицања

SRPS EN ISO 17892-10:2019

Л1 

Методе испитивања за одређивање калифорнијског индекса носивости, непосредног индекса носивости и линеарног бубрења

(0-135) %

SRPS EN 13286-47:2012

Л1 

Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче

SRPS U.B1.046:1969

Т 

Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине – ДЕО 2: Методе испитивања за лабораторијску референтну запреминску масу и садржај воде – збијање по Проктору

SRPS EN 13286 – 2 : 2012, изузев т.7.3 и т.7.6

Л1