Преузимање ПДФ-а

ЕНЕРГО ЛАБ ДОО Крагујевац, Лабораторија за еталонирање

Слободана Пенезића 6, 34000 Крагујевац

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-207
ПИБ:100564043
Акр. број:02-072
Web:http://www.energolab.rs/
Тел:
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:19. јул 2018.
Датум последње акр.:19. јул 2018.
Датум истицања/укидања акр.:18. јул 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Никола Бараћ
Функција:директор
Телефон:034 364 073, 063 108 44 34
Факс:034 364 073
Е-маил:nikola.barac@energolab.rs

Локације

Л2 - терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

19. јул 2018. - 18. јул 2022.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-16 Притисак и вакуум
Притисак у течностима: манометри са еластичним мерним елементом, манометри са мерним претварачем и претварачи притиска са струјним излазом**

0 bar до 4 bar

4 bar до 10 bar

10 bar до 40 bar

40 bar до 100 bar

100 bar до 400 bar

4,4 mbar

12 mbar

47 mbar

80 mbar

0,46 bar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 
Притисак у гасовима и ваздуху: манометри, вакуумметри, мановакуумметри са еластичним мерним елементом; манометри са мерним претварачем и претварачи притиска са струјним излазом**

-0,95 bar до 0 bar

0 bar до 160 mbar

160 mbar до 400 mbar

400 mbar до 1000 mbar

1 bar до 4 bar

4 bar до 10 bar

10 bar до 40 bar

40 bar до 100 bar

100 bar до 160 bar

1,1 mbar

0,2 mbar

0,4 mbar

1,1 mbar

4,4 mbar

12 mbar

47 mbar

80 mbar

0,46 bar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 
Притисак у гасовима: мерила апсолутног притиска

0,2 bar aps до 2,5 bar aps

1,3 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 
Барометри

800 mbar до 1200 mbar

1,3 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1 
Е-18 Температура
Температурни индикатори за термоелементе **

тип К - 200 0C до 1300 0C

тип J - 200 0C до 1200 0C

тип T - 200 0C до 400 0C

тип E - 200 0C до 1000 0C

тип R/S 0 0C до 1500 0C

тип U - 200 0C до 600 0C

тип N - 200 0C до 1300 0C

0,7 0C

0,5 0C

0,7 0C

0,7 0C

1,3 0C

0,6 0C

0,9 0C

EURAMET/cg-11/ v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за отпорне сонде**

- 200 0C до 700 0C

1,2 0C

EURAMET/cg-11/ v.2.0:2011

Л1, Л2 
Термоелементи**

-35 0C до 100 0C

100 0C до 165 0C

0,6 0C

0,8 0C

EURAMET/cg-08/ v.3.1:2020

Л1, Л2 
Стаклени термометри пуњени течношћу**

-35 0C до 100 0C

100 0C до 165 0C

0,3 0C

0,4 0C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 
Биметални термометри**

-35 0 C до 100 0C

100 0C до 165 0C

0,3 0C

0,4 0C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 
Манометарски термометри **

-35 0C до 100 0C

100 0C до 165 0C

0,30C

0,4 0C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 
Oтпорни термометри, термометри са директним показивањем, термометри са уграђеним претварачем температуре**

-35 0C до 100 0C

100 0C до 165 0C

0,3 0C

0,4 0C

DKD-R 5-1:2009

Л1, Л2 
Термостатиране коморе свих намена: Сушнице, инкубатори, стерилизатори, фрижидери, замрзивачи

-90 0C до -40 0C

-400C до 2000C 0C

2000C до 400 0C

2,30C

0,50C

2,50C

SRPS EN 60068-3-11: 2008
__________________

DKD-R 5-7:2009

Л1, Л2 
Термостатиране коморе свих намена

5000C до 800 0C

8000C до 1000 0C

3,8 0C

3,9 0C

SRPS EN 60068-3-11: 2008
Еталонирање у једној локацији

Л1, Л2 
Aутоклави

0 0C до 140 0C

0,9 0C

DKD-R 5-7:2009, метод Ц

Л1, Л2