Преузимање ПДФ-а

ЕНЕРГО ЛАБ ДОО Крагујевац, Лабораторија за еталонирање

Слободана Пенезића 6, 34000 Крагујевац

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-207
ПИБ:100564043
Акр. број:02-072
Web:http://www.energolab.rs/
Тел:+381 34 364073
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:19. јул 2018.
Датум последње акр.:29. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:28. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Марина Младеновић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381 34 364 073, +381 65 2036127
Факс:
Е-маил:office@energolab.rs

Локације

Л2 - терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

29. децембар 2022. - 28. децембар 2026.Акредитован
19. јул 2018. - 18. октобар 2022.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-11 Влажност
Мерила релативне влажности

15 % rh до 90 % rh на температури од 25 °C

3,6 % rh до 4,0 % rh

NPL Guide 103:1996

Л1 
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем

1 mg до 100 mg

0,004 mg до 0,009 mg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015

Л2 

0,1 g до 1 g

0,009 mg до 0,018 mg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015

Л2 

1 g до 10 g

0,018 mg до 0,035 mg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015

Л2 

10 g до 100 g

0,035 mg до 0,09 mg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015

Л2 

100 g до 200 g

0,09 mg до 0,18 mg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015

Л2 

200 g до 500 g

0,18 mg до 0,46 mg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015

Л2 

0,5 kg до 1 kg

0,46 mg до 2,9 mg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015

Л2 
Е-15 Оптика
Рефлектометри за мерење коефицијента рефлексије/ апсорпције

2 %

0,3 % (апсолутно)

NIST SP 250-48:1998
ISO 9835:1993

Л1 

50 %

1,2 % (апсолутно)

NIST SP 250-48:1998
ISO 9835:1993

Л1 

75 %

1,2 % (апсолутно)

NIST SP 250-48:1998
ISO 9835:1993

Л1 

99 %

0,95 % (апсолутно)

NIST SP 250-48:1998
ISO 9835:1993

Л1 
Е-16 Притисак и вакуум
Притисак у гасовима и ваздуху: манометри, вакуумметри, мановакуумметри са еластичним мерним елементом; манометри са мерним претварачем и претварачи притиска са струјним излазом

-0,95 bar до 0 bar

1,2 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

0 bar до 160 mbar

0,24 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

160 mbar до 400 mbar

0,69 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

400 до 1000 mbar

1,2 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

1 bar до 4 bar

4,0 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

400 mbar до1000 mbar

1,2 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

4 bar до 10 bar

10 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

10 bar до 40 bar

32 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

40 bar до 100 bar

50 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

100 bar до 200 bar

0,52 bar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 
Притисак у гасовима: мерила апсолутног притиска

0,2 bar aps до 2,5 bar aps

1,3 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 
Барометри

800 mbar до 1200 mbar

1,3 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1 
Притисак у течностима: манометри са еластичним мерним елементом, манометри са мерним претварачем и претварачи притиска са струјним излазом

0 bar до 4 bar

4,0 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

4 bar до 10 bar

10 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

10 bar до 40 bar

32 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

40 bar до 100 bar

50 mbar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 

100 bar до 400 bar

0,52 bar

DKD-R 6-1:2014

Л1, Л2 
Е-18 Температура
Oтпорни термометри, термометри са директним показивањем, термометри са уграђеним претварачем температуре

-35 °C до 100 °C

0,3 °C

DKD-R 5-1:2018

Л1, Л2 

100 °C до 165 °C

0,4 °C

DKD-R 5-1:2018

Л1, Л2 

165 °C до 300 °C

0,5 °C до 1,6 °C

DKD-R 5-1:2018

Л1, Л2 
Дигитални термометри са припадајућим неурањајућим сензорима

-40 °C до 180 °C

0,1 °C до 0,4 °C

DKD-R 5-1:2018

Л1, Л2 
Манометарски термометри

-35 °C до 100 °C

0,3 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 

100 °C до 165 °C

0,4 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 

165 °C до 300 °C

0,5 °C до 1,6 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 
Биметални термометри

-35 °C до 100 °C

0,3 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 

100 °C до 165 °C

0,4 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 

165 °C до 300 °C

0,5 °C до 1,6 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 
Стаклени термометри пуњени течношћу

-35 °C до 100 °C

0,3 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 

100 °C до 165 °C

0,4 °C

NIST SP 250-23:1988

Л1, Л2 
Термоелементи

-35 °C до 100 °C

0,6 °C

Euramet/cg-08/v.3.1:2020

Л1, Л2 

100 °C до 165 °C

0,8 °C

Euramet/cg-08/v.3.1:2020

Л1, Л2 

165 °C до 300 °C

0,8 °C до 1,7 °C

Euramet/cg-08/v.3.1:2020

Л1, Л2 
Температурни индикатори за отпорне сонде

-200 °C до 700 °C

1,2 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за термоелементе тип К

-200 °C до 1300 °C

0,7 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за термоелементе тип J

-200 °C до 1200 °C

0,5 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за термоелементе тип T

-200 °C до 400 °C

0,7 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за термоелементе тип E

-200 °C до 1000 °C

0,7 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за термоелементе тип R/S

0 °C до 1500 °C

1,3 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за термоелементе тип U

-200 °C до 600 °C

0,6 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Температурни индикатори за термоелементе тип N

-200 °C до 1300 °C

0,9 °C

Euramet/cg-11/v.2.0:2011

Л1, Л2 
Термостатиране коморе свих намена: сушнице, инкубатори, стерилизатори, фрижидери, замрзивачи

-90 °C до -40 °C

2,3 °C

SRPS EN 60068-3-11:2008
______________________

DKD-R 5-7:2018

Л1, Л2 

-40 °C до 200 °C

0,5 °C

SRPS EN 60068-3-11:2008
______________________

DKD-R 5-7:2018

Л1, Л2 

200 °C до 400 °C

2,5 °C

SRPS EN 60068-3-11:2008
______________________

DKD-R 5-7:2018

Л1, Л2 
Термостатиране коморе свих намена

500 °C до 800 °C

3,8 °C

SRPS EN 60068-3-11:2008 Еталонирање у једној локацији

Л1, Л2 

800 °C до 1000 °C

3,9 °C

SRPS EN 60068-3-11:2008 Еталонирање у једној локацији

Л1, Л2 
Aутоклави

0 °C до 140 °C

0,9 °C

DKD-R 5-7:2018 метод Ц

Л1, Л2 
Инфрацрвени термометри

28 °C до 200 °C

3,5 °C до 4,0 °C

NIST SP 250-43:1998

Л1, Л2 

200 °C до 500 °C

4 °C до 8,1 °C

NIST SP 250-43:1998

Л1, Л2