Преузимање ПДФ-а

Привредно друштво Регионални центар за развој пољопривреде и села ДОО , Сектор за евалуацију квалитета

Нова бб, Сјеница

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-506
ПИБ:107165538
Акр. број:01-446
Web:
Тел:
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:21. децембар 2016.
Датум последње акр.:21. децембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:20. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Недим Ћућевић
Функција:Руководилац Сектора за евалуацију квалитета
Телефон:020/741-024
Факс:020/741-024
Е-маил:nedim.cucevic.rcrps@gmail.com

Локације

Лабораторија

Историја статуса

21. децембар 2020. - 20. децембар 2024.Акредитован
21. децембар 2016. - 20. децембар 2020.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Млеко

Одређивање присуства резидуа антибиотика (DELVO SP-NT)

Одређивање антибиотика SP-NT тестом, базирана на упутству произвођача DELVO теста (DSM Холандија)

 
Млеко

Млеко-Одређивање броја соматских ћелија-Део 1: (Микроскопска метода)

SRPS EN ISO 13366-1:2010

 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама –Део 1. (Бројање колонија на 30°С техником наливања плоча)

SRPS EN ISO 4833-1:2014

 
И-11 Микробиолошка испитивања
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање запреминске масе млека лактодензиметром

1,024÷1,042
g/cm3

Правилник 1, метода I-1

 

Одређивање киселости млека

мин. 0,1 0SH

Правилник 1, метода I-2

 

Одређивање масти у млеку

0÷8%

Правилник 1, метода I-3
SRPS ISO 11870:2014

 
Храна (млеко и производи од млека)

Млеко-Одређивање садржаја масти

0÷8%

SRPS EN ISO 1211:2011

 

Одређивање садржаја масти. Млеко и течни производи од млека- смернице за примену Инфрацрвене спектрометрије

0,1÷10%

ISO 9622:2013

 

Одређивање суве материје у млеку-Метода сушења

мин. 0,01%

Правилник 1, метода I-4

 

Одређивање суве материје у млеку. Млеко и течни производи од млека- смернице за примену Инфрацрвене спектрометрије

0,2÷20%

ISO 9622:2013

 

Одређивање садржаја лактозе у млеку. Млеко и течни производи од млека- смернице за примену Инфрацрвене спектрометрије
(FTIR)

0,1÷6%

ISO 9622:2013

 

Млеко, павлака и кондезовано млеко- Одређивање укупне суве материје

мин. 0,01%

SRPS ISO 6731:2013

 

Млеко-Одређивање тачке мржњења

-0,400 ÷ -0,600°C

SRPS EN ISO 5764:2010

 

Одређивање тачке мржњења. Млеко и течни производи од млека- смернице за примену Инфрацрвене спектрометрије

-0,400 ÷ -0,600°C

ISO 9622:2013

 

Млеко и производи од млека. Одређивање садржаја азота. Део 1:Метода по Кјелдалу и израчунавање сирових протеина
(дигестија и волуметрија)

0 ÷ 50 %

SRPS EN ISO 8968-1: 2014

 

Одређивање садржаја протеина. Млеко и течни производи од млека- смернице за примену Инфрацрвене спектрометрије
(FTIR)

0,1÷6%

ISO 9622:2013

 

Млеко- Одређивање броја соматских ћелија-Део 2: Смернице за рад флуоро-оптоелектронских бројача
(флуоро-оптоелектронска метода)

0÷5 000 000 SC/mL

SRPS EN ISO 13366-2:2008

 

Одређивање масти у киселом млеку и јогурту (ацидобутирометријски)

0÷8%

Правилник 1, метода II-1 ;
SRPS ISO 11870:2014

 

Одређивање киселости киселог млека и јогурта
(волуметријски)

мин. 0,1 0SH

Правилник 1, метода II-2

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање суве материје у киселом млеку и јогурту
(гравиметријски)

мин. 0,01%

Правилник 1, метода II-3

 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање масти у павлаци бутирометром за павлаку
(ацидобутирометријски)

0 ÷ 50%

Правилник 1, метода V-1
SRPS ISO 11870:2014

 
Храна - Млеко и производи од млека

Павлака-Одређивање садржаја масти
(гравиметријски)

0 ÷ 50%

SRPS EN ISO 2450:2010

 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање киселости павлаке
(волуметријски)

мин. 0,1 0SH

Правилник 1, метода V-2

 

Одређивање воде у сиру методом сушења
(гравиметријски)

мин. 0,01%

Правилник 1, метода VI-1

 

Одређивање воде у сиру методом сушења
(гравиметријски)

мин. 0,01%

Правилник 1, метода VI-1

 

Сир и топљени сир-Одређивање садржаја укупне суве материје (гравиметријски)

мин. 0,01%

SRPS EN ISO 5534:2007

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање масти у сиру бутирометром за сир

0 ÷ 40%

Правилник 1, метода VI-2 ,
SRPS ISO 11870:2014

 

Сир и производи на бази топљеног сира -Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

0 ÷ 40%

SRPS EN ISO 1735:2007

 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање киселости сира
(волуметријски)

мин. 0,1 0SH

Правилник 1, метода VI-3

 

Термички обрађена храна у херметички затвореним посудама. Одређивање pH (потенциометријски)

1-14

SRPS EN ISO 11289:1998

 

Одређивање воде у маслацу-Метода сушењем
(гравиметријски)

мин. 0,01%

Правилник 1, метода VIII-1а

 

Одређивање масти у маслацу-Метода по Герберу
(ацидобутирометријски)

70-90%

Правилник 1, метода VIII-2
SRPS ISO 11870:2014

 
Храна (месо и производи од меса)

Одређивање садржаја укупног фосфора
(спектрофотометријски)

0,5-10 g/Kg

SRPS ISO 13730:1999

 

Одређивање укупног пепела
(гравиметријски)

мин. 0,01 %

SRPS ISO 936:1999

 

Одређивање садржаја влаге
(гравиметријски)

мин. 0,01%

SRPS ISO 1442:1998

 

Одређивање садржаја слободне масти
(гравиметријски)

мин. 0,01%

SRPS ISO 1444:1998

 

Мерење pH. Референтна метода
(потенциометријски)

1-14

SRPS ISO 2917:2004

 

Одређивање садржаја хидроксипролина
(спектрофотометријски)

0,05-1,6%

SRPS ISO 3496:2002

 

Одређивање садржаја азота. Референтна метода
(дигестија и волуметрија)

0,5-50%

SRPS ISO 937:1992