Преузимање ПДФ-а

SUPERLAB DOO, Лабораторија за контролу квалитета ИНСТИТУТ СУПЕРЛАБ

Милутина Миланковића бр. 25, Нови Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-502
ПИБ:101822498
Акр. број:01-447
Web:https://www.super-lab.com/institut-superlab/
Тел:+381112222222
Факс:+381112222222

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:27. децембар 2016.
Датум последње акр.:24. март 2021.
Датум истицања/укидања акр.:23. март 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Светлана Мошић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381112222222
Факс:+381112222222
Е-маил:smosic@super-lab.com

Локације

Лабораторија за контролу квалитета ИНСТИТУТ СУПЕРЛАБ

Историја статуса

24. март 2021. - 23. март 2025.Акредитован
27. децембар 2016. - 22. март 2021.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Berd-Parkeru

SRPS EN ISO 6888-1:2021

 
Храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

 

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfrigens-Техника бројања колонија

SRPS EN ISO
7937:2010

 
храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање, одређивањеброја и серотипизацију Salmonella Део 1: Откривање Salmonella spp

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO
6579-1:2017/A1:2020

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Козметички производи

Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

 

Откривање Pseudomonas
aeruginosa

SRPS EN ISO 22717:2016

 

Откривање Escherichia coli

SRPS EN ISO 21150:2016

 

Откривање Candida albicans

SRPS EN ISO 18416:2016

 

Одређивање броја квасаца и
плесни

SRPS EN ISO 16212:2017

 

Одређивање броја и откривање
аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2017

 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела (осим козметичких производа)

Изоловање и идентификација Proteus врсте

Правилник 4
метода Г II/5

 

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник 4
метода Г II/4

 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник 4
метода Г II/3

 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

Правилник 4
метода Г II/2

 

Одређивање броја аеробних мезофилних бактерија

Правилник 4
метода Г II/1

 

Одређивање броја квасаца и спора плесни

Правилник 4
метода Г II/1

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода вода за пиће, природна минерална вода, природна изворска, стона вода

Откривање и одређивање броја Escherichiae coli и колиформних бактерија Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017

 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока –Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

 

Одређивање броја културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

 

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa – Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

 

Доказивање сулфиторедукујућих анаероба-МПН техника

Приручник9
део 2.a.
метода 5.1.1

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна -Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

 
Храна дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Berd-Parkeru

SRPS EN ISO 6888-1:2021

 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Sallmonela Део 1: Sallmonela spp.

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO
6579-1:2017/A1:2020

 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus- Метода бројања колонија na 30 0C

SRPS EN ISO 7932: 2009

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes — Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2009

 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44 C помоћу 5-бромо-4- хлоро-3-индолил ß-Д-глукуронида

SRPS ISO 16649-2: 2008

 

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија инкубираних под анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

 

Хоризонтална метода за одређивање колиформних бактерија

SRPS ISO 4832:2014

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци у зони производње и руковања са храном површина руку посуђе и прибор

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella Део 1: Откривање Salmonella spp

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO
6579-1:2017/A1:2020

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2009

 
Узорци у зони производње и руковања са храном, површина руку, посуђе и прибор

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

 
Узорци у зони производње и руковања са храном површина руку посуђе и прибор

Хоризонталнаметодазаоткривање и одређивањеброја Listeria monocytogenes i Listeria spp.

SRPS EN ISO 11290-1:2017

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Одређивање садржаја засићених масних киселина (GCMS)

(0,01-10,0)%

QP-11.103

 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини
(гравиметрија)

< 10 %

SRPS ISO 5985:2014

 

Одређивање садржаја микотоксина (афлатоксин B1, афлатоксин B2, афлатоксин G1, афлатоксин G2, зеараленон, деоксиниваленол, охратоксин A, фумонизин B1, фумонизин B2)

AFB1;
мин. 3,20 μg/kg
AFG1:
мин. 3,20 μg/kg
AFB2:
мин. 0,80 μg/kg
AFG2:
мин. 0,80μg/kg
ZON:
мин. 38,4 μg/kg
DON:
мин. 160 μg/kg
OCHRA;
мин. 3,20 µg/kg
FB1;
мин. 32,0 µg/kg
FB2:
мин. 32,0 µg/kg

QP-11.61

 

Одређивање садржаја водорастворних хлорида

мин. 0,02%

SRPS ISO 6495-1:2018

 

Одређивање pH вредности

2-12

Правилник 6
метода 15

 

Одређивање киселинског степена

мин. 0,5

Правилник 6
метода 14

 

Одређивање садржаја Hg

мин.
0,013 mg/kg

QP-11.39

 

Одређивање садржаја Pb, Cd, As

Pb: мин. 2,5 mg/kg
Cd: мин. 0,013 mg/kg
As: мин. 0,63 mg/kg

QP-11.10

 

Одређивање садржаја Ca, Na, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Co, P и Se

Ca,Na,Mg,K: мин 6,25 mg/kg
Fe,Zn,Cu,Mn,Co,Se:
мин 1,25 mg/kg
P:
мин 62,5 mg/kg

QP-11.15

 
Храна за животиње

Одређивање садржаја
сирових протеина (волуметрија)

> 0.3 %

SRPS EN ISO 5983-2:2010

 
храна за животиње

Одређивање садржаја влаге
(гравиметријa)

> 0.02 %

SRPS ISO 6496:2001

 

Одређивање садржаја масти
(гравиметријa)

> 0.02 %

SRPS ISO 6492:2000

 

Одређивање садржаја сировог пепела (гравиметрија)

> 0.01 %

SRPS ISO 5984:2013

 

Одређивање садржаја
сирове целулозе (гравиметријa)

> 0.1 %

QP-11.74

 

Одређивање садржаја
сирове целулозе (гравиметријa)

> 0.05 %

SRPS EN ISO 6865:2008

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Сировине за козметику на бази масти и уља

Одређивање естарског броја

мин. 0,134 mgKOH/g

Ph.Jug V knjiga 1, тачка 2.5.5

 

Одређивање пероксидног броја

мин. 0,02 meqO2/kg

QP-11.53

 

Одређивање сапонфикационог броја

мин 0,14 mgKOH/g

QP-11.54

 

Одређивање јодног броја

мин. 0,05 mgI2/100g

QP-11.51

 

Одређивање киселинског броја

мин. 0,006 mgKOH/g

QP-11.52

 

Одређивање губитка сушењем

мин. 0,033%

QP-11.50

 

Одређивање остатка након жарења - пепео

мин. 0,005%

QP-11.56

 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности

2-12

SRPS ISO 4316:2014;
Правилник 1

 

Одређивање слободних алкалија или слободних киселина

мин 0,01 mgKOH/g

SRPS ISO 4314:1992

 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја Hg (живин анализатор)

мин 0,02 mg/kg

QP-11.40

 

Одређивање садржаја метил- парабена, етил-парабена, пропил- парабена и бутил-парабена, натријум бензоата, калијум сорбата, салицилне киселине и фенокси-етанола

Метил-парабен:
мин 0,01%
Етил-парабен:
мин 0,01%
Пропил-парабен: мин 0,01%
Бутил-парабен:
мин 0,01%
Натријум-бензоат: мин 0,01%
Калијум сорбат:
мин 0,01%
Салицилна киселина: мин 0,05%
Фенокси-етанол:
мин 0,05%

QP-11.16

 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја фосфата

(0,2-10)%

QP-11.59

 

Одређивање садржаја хлороводоничне киселине

сахарозa: (0,5-20)%

QP-11.67

 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепђавање лица и тела

Одређивање садржаја As, Cd, Pb, Cr, Ni (GFAAS)

Pb: мин 2,0 mg/kg Cd: мин 0,1 mg/kg As: мин 2,0 mg/kg Cr: мин 2,0 mg/kg Ni: мин 2,0 mg/kg

QP-11.04

 

Одређивање садржаја Hg у суспендованим честицама и аероседиментима

мин 0,02 mg/kg

QP-11.40

 

Одређивање садржаја метала и металоида у екстракту са 0,1М НСl Pb, Cd, As, Cr, Ni, (ICP-OES)

Pb:
мин 0,5 mg/kg
Cd:
мин 0,5 mg/kg
As:
мин 0,5 mg/kg
Cr:
мин 0,5 mg/kg
Ni:
мин 0,5 mg/kg

QP-11.04

 
Козметички производи

Одређивање концентрације
водоникoвих јона- pH

2-12

Правилник 4
метода А

 

Одређивање садржаја укупних слободних алкалија у сапунима

мин 0,006%

SRPS ISO 684-1992

 

Одређивање садржаја амонијака у фарбама за косу

мин: 0,4 %

QP-11.21

 

Одређивање садржаја As, Cd, Pb, Cr, Ni у козметичким препаратима

Pb: мин 2,0 mg/kg
Cd: мин 0,1 mg/kg
As: мин 2,0 mg/kg
Cr: мин 2,0 mg/kg
Ni: мин 2,0 mg/kg

QP-11.04

 

Одређивање натријум сахарина у cредствима за чишћење и негу зуба и усне шупљине

мин: 0,01 %

QP-11.24

 

Одређивање садржаја метала и металоида у екстракту са 0,1М НСl Hg
(живин анализатор)

мин 0,001 mg/kg

QP-11.40

 

Одређивање садржаја резорцинол

мин: 0,2 %

QP-11.18

 

Одређивање садржаја водоник пероксида

мин 0,004%

QP-11.55

 

Одређивање садржаја конзерванаса и активних супстанци
(HPLC-DAD)

натријум бензоат: 0,01-0,50%
калијум сорбат:
0,01-0,50%
салицилна киселина:
0,01-1,00%.
2-феноксиетанол: 0,01-1,00%
метил-парабен, етил-парабен, пропил-парабен, бутил-парабен:
0,01-0,50%.

QP-11.125

 

Одређивање садржаја Ba

мин 40 mg/kg

QP-11.05

 
Сировине за козметику на бази масти и уља

Одређивање садржаја Ba

40 mg/kg

QP-11.05

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода вода за пиће, природне флаширане, изворске, минералне и стоне воде, бунарске воде

Одређивање садржаја Hg

мин 0,0001mg/l

QP-11.38

 

Одређивање садржаја Pb, Cd, As и Mn

Pb: мин 0,001mg/l
Cd: мин 0,0001 mg/l
As: мин 0,002 mg/l
Mn: мин 0,001mg/l

QP-11.03

 

Одређивање садржаја Na, K, Cu, Fe и Zn

Na: мин 0,1 mg/l
K: мин 0,1 mg/l
Cu: мин 0,1 mg/l
Fe: мин 0,1 mg/l
Zn: мин 0,05 mg/l

QP-11.02

 

Одређивање збира калцијума и магнезијума – титрацијом са EDTA

мин.
4,6 mgCaCO3/l

ISO 6059:1984

 

Oдређивање садржаја калцијума и магнезијума

Ca:
мин. 1 mgCa/l
Mg:
мин. 1 mgMg/l

SRPS H.Z1.181:1985 повучен

 

Остатак након испаравања (гравиметријски, сушен на 180 ºС)

мин. 10 mg/l

EPA M. 160.1:1971

 

Квалитет воде – Одређивање мутноће

мин. 0,02 NTU

SRPS EN ISO 7027-1:2016

 

Потрошња калијум перманганата, кувањем у киселој средини и титрацијом према Kübel-Tiemann-u

мин. 0,5 mg/l

Приручник 9)
P-IV-9a

 

Укупни остатак након испаравања на 105°C

мин. 10 mg/l

Приручник 9)
P-IV-7

 

Стандардна тест метода за алкалитет у води

мин 0,04 meq/l

ASTM D1067B:2002

 
Вода вода за пиће,природне флаширане,изворске, минералне и стоне воде, бунарске воде

Проводљивост

мин 10 µS/cm

SMEWW 2510B:2017

 
Вода - вода за пиће, природне флаширане изворске, минералне и стоне воде, бунарске воде

Одређивање темпертуре

0-100 ºC

Приручник 9)
P-IV-1

 

Одређивање фуорида (потенциометрија)

(0,1-1,0) mg/l F-
(1,0-10) mg/l F-

SMEWW 19th, метода 4500 F-C

 

Проценат сатурације кисеоником (методом мембран електроде)

(0,1-20) mg/l O2

ISMEWW 4500-O.G

 

Одређивање садржаја водоник сулфида

Вода за пиће: (40-1500) μg/l S2- Отпадне воде: мин 0,02g/l S2-

EPA 376.2

 
Вода вода за пиће, природне флаширане, изворске, минералне и стоне воде, бунарске воде

Одређивање амонијака у води спектрофотометријски са Nessler-овим реагенсом – без дестилације

мин.
0,1 mgN/l
0,12 mgNH3/l
0,13 mgNH4/l

Приручник 9)
P-V-2/B

 
Вода - Вода за пиће; Природне флаширане воде за пиће; Изворксе, минералне и стоне воде, бунарске воде

Одређивање садржаја Pb, Cd, As, Mn, Cr, Co и Ni

Pb: мин 0,001mg/l
Cd: мин 0,0001 mg/l
As: мин 0,002 mg/l
Mn: мин 0,001mg/l
Cr: мин 0,001 mg/l
Co: мин 0,001mg/l
Ni: мин 0,001 mg/

QP-11.03

 
Вода - Отпадне воде

Одређивање садржаја елемената (Pb, Cd, As, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn,, Co, Mo, Ag, Ba, Sn,) (ICP-ОES)

Cd, Co, Mo, (0,005-1000)mg/L Cr, Ni, Cu, Mn, Ag, Ba (0,005-1000)mg/L Pb, As, Fe, Zn, Sn (0,05-1000) mg/L

SRPS EN ISO 11885:2011

 
Вода - вода за пиће, - природне флаширане - изворске, минералне и стоне воде, -бунарске воде, -отпадне воде

Одређивање сулфата у води

мин.
2,07 mgSO42-/

QP-11.19

 

Нитрити

мин.
0,01 mgNO2-/l

SMEWW 4500-NO2-B:2000

 

Одређивање нитрата у води (спектрофотометријски)

мин
0,08 mgNO3-/l

QP-11.45

 

Хлоридни јон у води

мин. 5,0 mgCl-/l

ASTM D512B:1999

 

Одређивање садржаја фосфата спектрофотометријски са амонијум молибдатом и аскорбинском киселином

мин. 0,01mgP/l

Приручник 9)
P-V-16/A

 
Вода - Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n дана (БПКn) - Део 2: Метода за неразблажене узорке (електрохемија)

(0,5-6) mg/L

SRPS EN 1899-2:2009

 

Одређивање масти и уља који се екстрахују н-хексаном и неполарних материја које се екстрахују н-хексаном након третирања силика гелом (екстракт органским растварачима) (гравиметрија)

(1,4-1000) mg/L

EPA Method 1664 Revision A

 
Вода - вода за пиће, - природне флаширане - изворске, минералне и стоне воде, -бунарске воде, -отпадне воде

Одређивање pH

(2-12)

SRPS EN ISO 10523:2016

 

Одређивање резидуалног хлора

(0,01-6,0)
mg/l Cl2

QP-11.66

 
Вода - Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n дана (БПКn) - Део 1: Метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоурее (eлектрохемија)

(3-6000) mg/L

SRPS EN 1899-1:2009

 
Вода - вода за пиће, - природне флаширане - изворске, минералне и стоне воде, -бунарске воде, -отпадне воде

Одређивање темпертуре (физичка)

0-100 ºC

Приручник 9
P-IV-1

 
Вода - Отпадне воде

Одређивање амонијака (UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 0,1 mgN/l 0,12 mgNH3/l 0,3 mgNH4/l

SRPS ISO 7150-1:1992

 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (ХПК) (фотометријски)

(30-15000) mg/L

ISO 15705:2002

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Прибор и амбалажа Aмбалажа од хартије

Одређивање миграције формалдехида

мин 0,01 mg/dm2

SRPS EN 1541:2008

 
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање миграције укупних нискомолекуларних органских и неорганских супстанци

мин 0,10 mg/dm2

QP-11.48

 
Прибор и амбалажа Стаклено посуђе

Одређивање миграције метала Pb и Cd

Pb: мин 0,05 mg/l
Pb: мин 0,05 mg/dm2
Cd: мин 0,05 mg/dm2

QP-11.11

 
Прибор и амбалажа Порцеланско и керамичко посуђе

Одређивање миграције метала Pb, Cd, Cr, Ba

Pb: мин 0,1 mg/l
Cd: мин 0,05 mg/l
Cr: мин 0,5 mg/l
Ba: мин 0,5 mg/l
Pb: мин 0,1 mg/dm2
Cd: мин 0,05 mg/dm2
Cr: мин 0,5 mg/dm2
Ba: мин 0,5 mg/dm2

QP-11.12

 
Прибор и амбалажа eмајлирано посуђе

Одређивање миграције метала Pb, Cd, Cr, Ba

Pb: мин 0,1 mg/l
Cd: мин 0,05 mg/l
Cr: мин 0,5 mg/l
Ba: мин 0,5 mg/l

QP-11.13

 
Прибор и амбалажа Метално посуђе, прибор и амбалажа

Одређивање миграције метала Cr, Ni и Mn

метално посуђе:
Cr: мин 0,05mg/l
Ni: мин 0,01mg/l
Mn: мин 0,01 mg/l
прибор:
Cr: мин 0,05 mg/dm2
Ni: мин 0,01 mg/dm2
Mn: мин 0,01mg/dm2

QP-11.14

 
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање миграције метала и металоида у симулаторе хране– ултра-чиста вода, 3% сирћетна киселина, 10-50% етанол и биљно уље: Pb, Cd, Cr, Mo, As, Hg, Se, Ba, Zn, Sn, Co, Cu, Fe, Li, Mn (ICP-OES/ живин анализатор)

За симулаторе хране– ултра-чиста вода, 3% сирћетна киселина, 10-50% етанол
Pb:мин 0,010 mg/kg
Cd:мин 0,010 mg/kg
Cr: мин 0,010 mg/kg
Mo: мин 0,010 mg/kg
As: мин 0,010 mg/kg
Hg: мин 0,0001 mg/kg
Se: мин 0,010 mg/kg
Ba: мин 0,010 mg/kg
Zn: мин 0,010 mg/kg
Sn: мин 0,010 mg/kg
Co: мин 0,010 mg/kg
Cu: мин 0,010 mg/kg
Fe: мин 0,010 mg/kg
Li: мин 0,010 mg/kg
Mn: мин 0,010 mg/kg
За симулаторе хране– биљно уље:
Pb:мин 0,25 mg/kg
Cd:мин 0,25 mg/kg
Cr: мин 0,25 mg/kg
Mo: мин 0,25 mg/kg
As: мин 0,25 mg/kg
Hg: мин 0,0025 mg/kg
Se: мин 0,25 mg/kg
Ba: мин 0,25 mg/kg
Zn: мин 0,25 mg/kg
Sn: мин 0,25 mg/kg
Co: мин 0,25 mg/kg
Cu: мин 0,25 mg/kg
Fe: мин 0,25 mg/kg
Li: мин 0,25 mg/kg
Mn: мин 0,25 mg/kg

QP-11.68

 
Aмбалажа од хартије

Одређивање садржаја Pb и As (GFAAS)

Pb:
мин 2,0 mg/kg
As:
мин 2,0 mg/kg

QP-11.70

 
Дечије играчке

Одређивање миграције метала Al, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn (ICP-OES/ живин анализатор)

Al:мин 1 mg/kg
Sb:мин 1 mg/kg
As:мин 0,05 mg/kg
Ba:мин 0,50 mg/kg
Cd:мин 0,05 mg/kg
Cr:мин 0,05 mg/kg
Co:мин 1 mg/kg
Cu:мин 1 mg/kg
Pb:0,05 mg/kg
Mn:1 mg/kg
Hg:мин 0,005 mg/kg
Ni:мин 1 mg/kg
Se:мин 0,05 mg/kg
Sr:мин 1 mg/kg
Sn:мин 1 mg/kg
Zn: мин 1 mg/kg

QP-11.78

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Сирова кафа, производи од кафе, сурогати од кафе

Одређивање укупног пепела

мин: 0,02%

Приручник 21
стр. 570

 
Храна Воће, поврће, житарице и њихови производи, освежавајућа безалкохолна пића, какао зрно и какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, чај, сирова кафа, производи од кафе и сурогати од кафе, додаци исхрани и адитиви за прехрамбену индустрију

Одређивање остатака пестицида у храни

**Листа пестицида у напомени

QP-11.62

 
Храна Жита и житомлински производи

Одређивање количине воде у житу и млинским производима (рутинска метода)

мин: 0,02 %

Правилник 5
метода I.8

 
Kaкao производи, чоколадни производи, производи слични чоколади, крем производи

Одређивање садржаја угљених-хидрата (рачунски)

> 0.1 %

AOAC 986.25:1988

 
Храна (Месо и производи од меса; Риба и производи од риба; Ракови, шкољке, главоношци, пужеви и њихови производи, Жита и житомлински производи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја угљених-хидрата (рачунски)

> 0.1 %

AOAC 986.25:1988

 
Храна (Месо и производи од меса; Риба и производи од риба; Ракови, шкољке, главоношци, пужеви и њихови производи, Жита и житомлински производи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја шећера (рачунски)

> 0.1 %

QP-11.124

 

Одређивање садржаја дијететских влакана (ензимско-гравиметријска метода)

> 0.1 %

AOAC 985.29:1986

 

Израчунавање енергетске вредности (рачунски)

> 0.8 kcal/100 g

QP-11.79

 
Сирова кафа, производи од кафе, сурогати од кафе

Одређивање садржаја Pb, Cd и As (GFAAS)

Pb:
мин 0,10 mg/kg;
Cd:
мин 0,01 mg/kg;
As:
мин 0,30 mg/kg.

QP-11.36

 
Храна Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи; Мед и производи од меда; Жито, млински, пекарски производи и тестенине; Кондиторски производи; Клице (спремне за конзумирање); Поврће, воће и производи од поврћа и воћа; Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектар, воћни сок у праху; Зачини; Сенф; Адитиви за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела

Одређивање садржаја засићених масних киселина (GCMS)

(0,01-10,0)%

QP-11.103

 
Пекарски производи,Фини пекарски производе, жита за доручак и снек производи,Производи од поврћа,Пржена кафа, инстант кафа, замена за кафу

Одређивање садржаја акриламида у храни
(LC-QTrap)

10,0-1500,0µg/kg

QP-11.116

 
Храна Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање естарског броја

мин: 0,134 mgKOH/g

Ph.Jug V knjiga 1, тачка 2.5.2

 

Одређивање киселинског броја у мастима

мин: 0,006 mgKOH/g

QP-11.52

 

Одређивање јодног броја у мастима

мин: 0,05 gI2/100g

QP-11.51

 

Одређивање сапонификационог броја у мастима

мин: 0,14 mgKOH/g

QP-11.54

 

Одређивање пероксидног броја у мастима

мин: 0,02 meqO2/kg

QP-11.53

 
Храна Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја Hg

мин 0,01 mg/kg

QP-11.42

 

Одређивање садржаја Pb, Cd i As у воћу и поврћу, производима од воћа и поврћа

Pb: мин 0,1 mg/kg
Cd: мин 0,01 mg/kg
As: мин 0,3 mg/kg

QP-11.06

 

Одређивање садржаја Ca, Na, Mg, K, Fe, Zn, Cu, P

K,Na,Ca,Mg,P:
мин 5,0 mg/kg
Fe,Zn,Cu:
мин 0,1mg/kg

QP-11.46

 
Храна Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектар, освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја Ca, Na, Mg, K, Fe, Zn, Cu, P

K,Na,Ca,Mg,P:
мин 0,83mg/l
Fe,Zn,Cu: мин 0,016mg/l

QP-11.46

 

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

мин. 0,1-100%

QP-11.57

 

Одређивање pH вредности

2-12

SRPS EN 1132:2005

 

Одређивање садржаја укупних киселина

мин. 0,01%

Правилник 7
Метода 18

 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

мин. 0,01%

Правилник 7
Метода 6

 

Одређивање формолног броја

мин. 0,9

SRPS EN 1133:2005

 
Храна Какао производи, чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи

Одређивање садржаја Pb, Cd и As

Pb: мин 0,25 mg/kg
Cd: мин 0,013 mg/kg
As: мин 0,375 mg/kg

QP-11.06

 

Одређивање пепела

мин 0,02%

Правилник 3
Метода 5

 
Храна Какао производи, чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи

Одређивање укупних масти по Soxhlet-у

мин 0,01%

QP-11.20

 
Храна Kaкao производи, чоколадни производи, производи слични чоколади, крем производи

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском

мин 0,02%

Правилник 3
Метода 1

 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја Na, K, Ca и Mg

Млеко:
Na: мин 1,67 mg/kg
K: мин 1,67 mg/kg
Ca: мин 8,33 mg/kg
Mg: мин 1,67 mg/kg
Млечни производи:
Na: мин 12,5 mg/kg
K: мин 12,5 mg/kg
Ca: мин 62,5 mg/kg
Mg: мин 12,5 mg/kg

QP-11.09

 

Одређивање садржаја Pb, Cd и As

Mлeкo:
Pb: мин 0,017 mg/kg
Cd: мин 0,002 mg/kg
As: мин 0,003 mg/kg
Млечни производи:
Pb: мин 0,13 mg/kg
Cd: мин 0,013 mg/kg
As: мин 0,063 mg/kg

QP-11.08

 

Одређивање садржаја живе

Млеко:
мин 0,002 mg/kg
Млечни производи:
мин 0,013 mg/kg

QP-11.42

 

Одређивање воде у сиру

мин 0,003%

Правилник 2
VI метода 1

 

Одређивање суве материје у сладоледу

мин. 0,007%

Правилник 2
X метода 2

 

Одређивање суве материје у киселом млеку

мин. 0,003%

Правилник 2
II метода 3

 

Одређивање суве материје у млеку

мин. 0,003%

Правилник 2
I метода 4

 

Одређивање масти по Gerber-у у сиру

(0,5-40) %

Правилник 2
VI метода 2

 

Одређивање масти по Gerber-у у јогурту и киселом млеку

(0,1-7) %

Правилник 2
II метода 1

 

Одређивање масти по Gerber-у у млеку

(0,1-7) %

Правилник 2
I метода 2

 
Храна Чај

Одређивање воденог екстракта

мин 0,05%

SRPS ISO 9768:1995

 

Одређивање алкалности пепела растворљивог у води

мин 0,72 meq

SRPS ISO 1578:1995

 

Одређивање пепела нерастворљивог у киселини

мин 0,05%

SRPS ISO 1577:1995

 

Одређивање пепела растворљивог у води и пепела нерастворљивог у води

мин 0,05%

SRPS ISO 1576:1995

 

Одређивање укупног пепела

мин 0,05%

SRPS ISO 1575:1995

 

Губитак масе на 103 °С

мин 0,05%

SRPS ISO 1573:1995

 
Храна Месо и производи од меса

Одређивање садржаја нитрита

мин. 1,0 mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

 

Одређивање садржаја хлорида: метода по Волхарду

мин. 0,10%

SRPS ISO 1841-1:1999

 

Мерење pH референтна метода

2-12

SRPS ISO 2917:2004

 

Одређивање садржаја хидроксипролина

мин 0,003%

SRPS ISO 3496:2002

 
Храна Чај

Одређивање садржаја Pb, Cd, As

Pb мин.
0,10 mg/kg
Cd мин.
0,01 mg/kg
As мин.
0,30 mg/kg

QP-11.36

 

Одређивање садржаја кофеина

мин 0,3%

SRPS ISO 10727:2015

 
Храна Какао производи, производи слични чоколади и крем производа

Одређивање укупних алкалоида (изражених као теобромин)

1-30%

Правилник 3)
Метода 17

 

Одређивање количине укупних шећерапо Luff - Schoorlu

1-80%

Правилник 3)
Метода 12

 
Храна Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектар, освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина

кофеин:
мин. 10,0 mg/l

QP-11.17

 

Одређивање садржаја етанола (гасна хроматографија са FID детектором)

макс. 5%

Правилник 7)
Метода 9

 
Храна Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, печурке

Одређивање укупне суве материје (гравиметрија)

0,1-90%

Правилник 7
Метода 2

 

Одређивање дирекно редукујућих и укупних шећера по Luff –Schoorlu

1-50%

Правилник 7
Метода 3

 

Одређивање pH вредности

1-14 pH јединице

Правилник 7
Метода 6

 

Одређивање садржаја хлорида

мин 0,1%

Правилник 7
Метода 10

 

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

0,5-20%

SRPS EN 1135:2005

 

Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl

0,05-10%

SRPS ISO 763:2007

 

Одређивање укупног сумпор диоксида

(10-300) mg/kg

SRPS ISO 5522:2003

 

Одређивање садржаја етанола

(0,05-10) mg/kg

Правилник 7
Метода 9

 
Храна Жита и житомлински производи

Одређивањесадржаја натријум хлорида (волуметрија)

мин: 0,01 %

Правилник 5
метода I.6

 
Храна наставак Месо и производи од меса Супе, зачини, прашак за пудинг, прашак за пециво, крем шлаг, ванилин шећер Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектар, освежавајућа безалкохолна пића Бомбонски прозводи Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање садржаја метала Pb, Cd, As

Месо и производи од меса, Бомбонски прозводи, Уља и масти биљног и животињског порекла
Pb мин 0,05 mg/kg;
Cd мин 0,01 mg/kg;
As мин 0,05 mg/kg.
Супе, зачини, прашак за пудинг, прашак за пециво, крем шлаг, ванилин шећер
Pb мин 0,10 mg/kg;
Cd мин 0,01 mg/kg;
As мин 0,30 mg/kg.
Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектар, освежавајућа безалкохолна пића
Pb мин 0,017 mg/kg;
Cd мин 0,0017 mg/kg;
As мин ,017 mg/kg.
Бомбонски прозводи, уља и масти биљног и животињског порекла
Pb мин 0,05 mg/kg;
Cd мин 0,01 mg/kg;
As мин 0,05 mg/kg

QP-11.06

 
ХранаМесо и производи од меса Супе, зачини, прашак за пудинг, прашак за пециво, крем шлаг, ванилин шећер Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање садржаја Hg

мин 0,010mg/kg

QP-11.42

 
Храна Месо и производи од меса Супе, зачини, прашак за пудинг, прашак за пециво, крем шлаг, ванилин шећер Kaкao производи, чоколадни производи, производи слични чоколади, крем производи Бомбонски прозводи Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање садржаја Ca, Na, Mg, K, Fe, Zn, Cu, P

K,Na,Ca,Mg,P:
мин 5,0 mg/kg Fe,Zn,Cu: мин 0,1mg/kg

QP-11.46

 
Храна (месо и производи од меса)

Одређивање садржаја колагена у протеинима (рачунски)

> 1.2 %

QP-11.118

 

Одређивање садржаја укупног фосфора

> 0.1 g/kg

SRPS ISO 13730:1999

 
Храна (месо и производи од меса; Риба и производи од риба; Ракови, шкољке, главоношци, пужеви и њихови производи);

Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)

> 0.01 %

SRPS ISO 1442:1998

 

Одређивање садржаја протеина (волуметрија)

> 0.15 %

SRPS ISO 937:1992

 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

мин. 0,05%

SRPS ISO 936:1999

 

Одређивање садржаја
укупне масти (гравиметријa)

> 0.02 %

SRPS ISO 1443:1992

 

Одређивање садржаја хлорида: метода по Волхарду (волуметрија)

SRPS ISO 1841-1:1999

 
Храна (јаја и производи од јаја)

Одређивање садржаја
суве материје (гравиметријa)

> 0.02 %

Правилник 8
II метода 1а

 

Одређивање садржаја
суве материје (гравиметријa)

> 0.02 %

Правилник 8
II метода 1а

 

Одређивање садржаја масти (гравиметријa)

> 0.1 %

Правилник 8
II метода 2

 

Одређивање садржаја слободних масних киселина (волуметрија)

> 0.2 %

Правилник 8
II метода 3

 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти по Gerber-у у млеку и млечним напицима (aцидобутирометрија)

(0,1-7) %

Правилник 2
I метода 3

 

Одређивање садржаја масти по Gerber-у у сладоледу (aцидобутирометријски)

(0-70) %

Правилник 2
Х метода 1

 

Одређивање садржаја соли у сиру и сирном намазу (волуметрија)

(0.1-10.00) %

AS 2300.6.5 - 1990,
amdt 1 - 1992,
amdt 2 - 1997

 

Одређивање садржаја масти у сувој материји у сиру и сирном намазу (рачунски)

> 0.1 %

QP-11.119

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање pH вредности (директна потенциометријa)

(2-12)
pH jeдиница

AS 2300.1.6 -2010

 

Одређивање садржаја масти у сувој материји у сладоледу (рачунски)

> 0.1 %

QP-11.121

 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја протеина (волуметрија)

> 0.15 %

SRPS EN ISO
8968-1/IDF 20-1:2016

 
Храна - Млеко и производи од млека; Месо и производи од меса; Јаја и производи од јаја; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја пепела (гравиметријa)

> 0.05 %

NMKL Method No. 173, 2005, 2. Ed.

 
Храна Јаја и производи од јаја

 
Храна (јаја и производи од јаја; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Какао производи, чоколадни производи, производи слични чоколади, крем производи)

Одређивање садржаја протеина (волуметрија)

> 0.15 %

SRPS ISO 18712013

 
Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

> 0.01%

SRPS E.Z8.011:1993

 

Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметријски)

> 0.01%

SRPS E.Z8.012:1994

 

Одређивање садржаја натријум глутамината (волуметријски)

> 0.01%

SRPS E.Z8.018:1994

 
Храна Семе уљарица

Одређивање садржаја Pb, Cd и As (GFAAS)

Pb: мин 0,08 mg/kg
Cd: мин 0,008 mg/kg
As: мин 0,24 mg/kg

QP-11.44

 

Одређивање садржаја Hg

мин
0,008 mg/kg

QP-11.43

 
Храна Сирова кафа, производи од кафе, сурогати од кафе

Одређивање садржаја кофеина у кафи и производима од кафе

Кафа и производи од кафе са кофеином:
мин. 0,25% kофеина
Кафа и производи од кафе без кофеина: мин.0,025% кофеина

QP-11.33

 

Одређивање губитка масе на 105°C

мин: 0,01%

SRPS ISO 6673:2016

 

Одређивање екстрактивних материја

мин 0,1%

AOAC 973.21:1990

 
Храна Пекарски производи и брзо смрзнута теста

Одређивање количине масти

мин: 0,01 %

QP-11.29

 

Одређивање количине воде

мин: 0,02%

Правилник 5
метода IV.1

 

мин 0, 2%

Правилник 5
метода IV.5

 
Храна Тестенине

Одређивање количине воде

мин: 0,02 %

Правилник 5
метода III.5

 
Храна Жита и житомлински производи

Одређивање садржаја Hg

мин 0,013 mg/kg

QP-11.41

 

Одређивање садржаја Pb, Cd и As

Кекс:
Pb: мин 0,1 mg/kg
Cd: мин 0,005 mg/kg
As: мин 0,15 mg/kg
Житарице:
Pb: мин 0,25 mg/kg
Cd: мин 0,013 mg/kg
As: мин 0,375 mg/kg

QP-11.06

 

Одређивање садржаја Na, K, Ca и Mg

Na: мин 5,0 mg/kg
K: мин 5,0 mg/kg
Ca: мин 25 mg/kg
Mg: мин 2,5 mg/kg

QP-11.07

 

Одређивање садржаја протеина у житима и млинским производима

мин: 0,1 % N

QP-11.31

 

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима

мин: 0,3

Правилник 5
метода I .16

 

Одређивање садржаја масти у житима и житомлинским производима

мин: 0,01 %

QP-11.29

 

Одређивање пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (песка) у млинским производима

мин: 0,02 %

Правилник 5
метода I.11

 

Oдређивање количине пепела у житу и млинским производима

мин: 0,02 %

Правилник 5
метода I.10

 

Одређивање количине воде у кукурузу (рутинска метода)

мин: 0,02 %

Правилник 5
метода I.9

 
Храна - Житарице и производи на бази житарица, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи, Кикирики, уљарице и производи од уљарица, Чај, биљни чај и инстант чај, Сирова кафа, производи од кафе, сурогати каф, Какао зрно, какао-производи, чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи, Скроб и производи од скроба, Супе, сосеви, додаци јелима и сродни производи, Сушено, језграсто и коштуњаво воће, Зачини, екстракти зачина и мешавине зачина, Воћни сок и сродни производи, Вино, воћна и ароматизована вина, ароматизована пића и коктели на бази вина, Пиво, Адитиви за прехрамбену индустрију и ензимски препарати

Одређивање садржаја микотоксина (афлатоксин B1, афлатоксин B2, афлатоксин G1, афлатоксин G2, зеараленон, деоксиниваленол, охратоксин A, фумонизин B1, фумонизин B2)

AFB1;
мин. 1,60 μg/kg

AFG1:
мин. 1,60 μg/kg

AFB2:
мин. 0,40 μg/kg

AFG2:
мин. 0,40μg/kg

ZON:
мин. 19,20μg/kg

DON:
мин. 80 μg/kg

OCHRA:
мин. 1,6 µg/kg

FB1:
мин. 32,0 µg/kg

FB2:
мин. 32,0 µg/kg

QP-11.61

 
Храна - Пекарски производи, Фини пекарски производи, жита за доручак, снек производи, Чоколадни производи, производи слични чоколади и крем – производи, Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи, Млечни производи, Освежавајућа безалкохолна пића, Воћни сок и сродни производи, Алкохолна пића, Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја кинина, аспартама, натријум сахарина, ацесулфама К (HPLC/DAD)

Кинин:
4,0 – 100 mg/l (mg/kg)
Ацесулфам К и Натријум сахарин:
20-2000 mg/l (mg/kg)
Аспартам:
80 – 8000 mg/l (mg/kg)

QP-11.35

 
Храна - Месо и производи од меса, Риба и производи од риба Ракови, шкољке, главоношци, пужеви и њихови производи, Жита и житомлински Производи

Одређивање садржаја дијететских влакана (гравиметријa)

> 0.1 %

QP-11.74

 
Храна - Безалкохолна пића, Производи од воћа и поврћа, Обрађена или прерађена жита, пекарски производи, тестенине и теста, Супе, сосови, додаци јелима Зачини, екстракти зачина и мешавине зачина, Сенф, Мајонез Воћни сокови и сродним производима, Производи од млека

Одређивање садржаја конзерванаса (HPLC/DAD)

Безалкохолна пића, Воћни сокови и сродни производи: Калијум сорбат 5,0-1000,0 mg/l Натријум бензоат 5,0-1000,0 mg/l Производи од воћа и поврћа, Обрађена или прерађена жита, пекарски производи, тестенине и теста, Супе, сосови, додаци јелима Зачини, екстракти зачина и мешавине зачина, Сенф, Мајонез, Производи од млека: Калијум сорбат 10,0-2000,0 mg/kg Натријум бензоат 10,0-2000,0 mg/kg

QP-11.17

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја воде у безмасној материји сира (рачунски)

> 0.1 %

QP-11.120

 
Храна - Супе, сосови, додатак јелима и сродни производи;

Одређивање садржаја укупне масти (гравиметријски)

> 0.01%

SRPS E.Z8.015:1993

 
Храна - Какао производи, Чоколада и производи слични чоколади, Крем производи, Бомбонски производи, Фини пекарски производи

Израчунавање енергетске вредности (рачунски)

> 0.8 kcal/100 g

QP-11.79

 
Храна - Сирово, термички обрађено и млеко за производњу млечних производа, Млеко, млечни производи, композитни млечни производи и стартер културе, Производи биљног порекла који садрже млеко

Одређивање садржаја афлатоксина М1
(LC-QTrap)

AFM1;
мин. 0,04 μg/kg

QP-11.130

 
Храна - Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи са додатком јабуке, Производи од јабуке у чврстом стању, укључујући компот и пире од јабуке, Воћни чај од јабуке, Воћни сок и сродни производи од јабуке, Алкохолна пића, вино (цидер) и друга ферментисана пића добијена од јабука или која садрже сок од јабуке, Освежавајућа безалкохолна пића са додатком јабуке, Адитиви за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја патулина
(LC-QTrap)

PAT;
мин. 16 μg/kg

QP-11.97

 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Отпадна вода

Узимање узорака за:
физичка и хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-10:2021
(осим тачака 7.2.2., 7.3.4, 8.2)

 

Вода вода за пиће, природна минерална вода, природна изворска, стона вода

Узимање узорака за:
физичка и хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667- 1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-5:2008

 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина који долазе у контакт са храном

Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ISO 18593:2018

 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Месо и производи од меса, млеко и производи од млека, јаја и производи од јаја, јестива уља, масти биљног и животињског порекла, маргарин, масни намази, мајонез и њима сродни производи, семе уљарица и остало семење, воће и поврће и њихови производи, жито, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, фини пекарски производи и снек производи, освежавајућа безалкохолна пића, кондиторски производи, супе, сосови, додаци јелима, смеше за прехрамбене производе и сродни производи, адитиви и њихове мешавине за прехрамбене производе, беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију, зачини за прехрамбену индустрију, кухињска со, скроб и производи од скроба за прехрамбене сврхе. Шећер Сирова кафа, производа од кафе и сурогати кафе, Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови

Дескриптивни тест (сензорско испитивање: изглед, укус, мирис, боја, конзистенција, текстура)

QP-11.140