Преузимање ПДФ-а

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВУНАРСКИ ИНСТИТУТ ВУНИЛ, ЛЕСКОВАЦ, Лабораторија за испитивање текстила

Виљема Пушмана 19, 16000 Лесковац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-049
ПИБ:100539808
Акр. број:01-072
Web:http://vunil.co.rs/
Тел:+381 16 242 847; +381 16 242 801; +381 16 241 772
Факс:+381 16 242 847

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. септембар 2003.
Датум последње акр.:30. јун 2021.
Датум истицања/укидања акр.:29. јун 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Предраг Тасић
Функција:руководилац система менаџмента и заменик руководиоца лабораторије
Телефон:+381 16 242 847; +381 16 242 801; +381 16 241 772
Факс:+381 16 242 847
Е-маил:predrag.vunil@gmail.com

Локације

Л1 - Лабораторија за испитивање текстила

Историја статуса

30. јун 2021. - 29. јун 2025.Акредитован
30. јун 2017. - 29. јун 2021.Акредитован
30. јун 2013. - 29. јун 2017.Акредитован
29. јун 2009. - 29. јун 2013.Акредитован
1. септембар 2003. - 1. септембар 2008.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-18 Лична заштитна опрема
Заштитна опрема

Заштитна одећа – Заштита од пламена – Метода испитивања за ограничено ширење пламена

SRPS EN ISO 15025:2017

Л1 
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа
Текстил и производи од текстила

Физикална испитивања текстила – Одређивање скупљања тканина

SRPS F.S2.020:1958
-повучен

Л1 

Одређивање масе по јединици дужине и јединици површине

SRPS F.S2.016:1986

Л1 
Текстил

Текстил – Одређивање отпорности на пропустљивост воде – Испитивање хидростатичким притиском

SRPS EN ISO 811:2018

Л1 
Текстил и производи од текстила

Текстилне површине –Одређивање отпорности на квашење (испитивање окишњавањем) - Sprey test

SRPS EN ISO 4920:2012

Л1 
Текстилна влакна

Одређивање пречника вуненог влакна (метода пројекционог микроскопа)

(0-100)µ

SRPS F.S2.210:1963
- повучен

Л1 

Одређивање пречника вуненог влакна (метода пројекционог микроскопа)

(0-100)µ

ISO 137:2016

Л1 

Одређивање средњег пречника влакана масне-непране вуне, делимично опране вуне и индустријски опране вуне
(метода отпора протоку ваздуха)

SRPS F.S2.254:1989

Л1 

Одређивање финоће памучних влакана (метода читања микронер-индекса)

(2,4-8)µ

SRPS F.S2.237:1972

Л1 

Одређивање титра текстилних влакана

SRPS F.S2.212:1963

Л1 

Одређивање дужине памучних влакана методом сортирања снопића влакана

SRPS F.S2.219:1972

Л1 

Одређивање дужине текстилних влакана појединачним мерењем влакана

SRPS F.S2.211:1963

Л1 

Одређивање прекидне силе и прекидног издужења појединачних влакана

SRPS ISO 5079:2020

Л1 

Одређивање јачине влакана на апарату по Преслиjу (Pressley)

(5-21) lb

SRPS F.S2.242:1984

Л1 
Текстил и производи од текстила

Текстилне површине - Одређивање ширине и дужине комада

ISO 22198:2006

Л1 
Текстил и производи од текстила

Текстилне површине - Одређивање ширине и дужине комада

SRPS EN 1773:2011

Л1 
Текстил и производи од текстила

Одређивање дебљине текстила и текстилних производа

(0-30)mm

SRPS F.S2.021:1986
- повучен

Л1 

Одређивање дебљине текстила и текстилних производа

(0-30)mm

SRPS EN ISO
5084:2013

Л1 

Затезна својства текстилних површина - Део 1: Одређивање највеће силе и издужења при тој сили употребом епрувете у облику траке

(0-5000)N

SRPS EN ISO
13934-1:2015

Л1 

Припрема, означавање и мерење епрувете текстилних површина и одевних предмета за испитивање одређивања промена мера

SRPS EN ISO
3759:2012
SRPS EN ISO
5077:2010

Л1 

Одређивање пропустљивости ваздуха кроз текстилну површину

SRPS EN ISO
9237:2010

Л1 

Методе испитивања нетканог текстила - Одређивање отпорности према механичком пробијању (поступак пробијања куглом)

(0-5000)N

SRPS F.S2.022:2017 / Измена 1:2018

Л1 

Методе испитивања нектанског текстила - Одређивање отпорности према механичком пробијању (поступак пробијања куглом)

(0-5000)N

SRPS EN ISO
9073-5:2009

Л1 

Одређивање отпорности тканине према хабању

SRPS F.S2.023:1958

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина свиле и вуне или длаке (метода са сумпорном киселином)

SRPS F.S3.146:1982
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина свиле и вуне или длаке (метода са сумпорном киселином)

SRPS F.S3.146/1: 1992 - повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина свиле и вуне или длаке (метода са сумпорном киселином)

SRPS EN ISO
1833-18:2021

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина полиестерских влакана и неких других влакана (метода са фенолом и тетрахлоретаном)

SRPS F.S3.112:1968
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина полиестерских влакана и неких других влакана (метода са фенолом и тетрахлоретаном)

SRPS EN ISO
1833-24:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења у домаћинству и комерцијалном прању

SRPS EN ISO
105-C06:2016

Л1 

Постојаност обојења према хемијском чишћењу перхлоретеном

SRPS F.S3.226:1983
- повучен

Л1 

Постојаност обојења према хемијском чишћењу перхлоретеном

SRPS EN ISO
105-D01:2012

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Трокомпонентне мешавине влакана

SRPS F.S3.102:1989
- повучен

Л1 
Текстил и производи од текстила

Квантитативна хемијска анализа - Трокомпонентне мешавине влакана

SRPS EN ISO
1833-2:2020

Л1 
Текстил и производи од текстила

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина ацетатних и других влакана (метода са ацетоном)

SRPS F.S3.131:1982
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина ацетатних и других влакана (метода са ацетоном)

SRPS F.S3.131/1: 1992 - повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина ацетатних и других влакана (метода са ацетоном)

SRPS EN ISO
1833-3:2021

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина неких протеина и осталих влакана (метода са хипохлоритом)

SRPS EN ISO
1833-4:2012

Л1 
Текстил и производи од текстила

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина вискозе и неких типова купро или модалних или лиоцел и памучних влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

SRPS F.S3.134:1982
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина вискозе и неких типова купро или модалних или лиоцел и памучних влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

SRPS F.S3.134/1: 1992 - повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина вискозе и неких типова купро или модалних или лиоцел и памучних влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

SRPS EN ISO
1833-6:2019

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина полиамида и неких других влакана (метода са мрављом киселином)

SRPS F.S3.135:1982
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина полиамида и неких других влакана (метода са мрављом киселином)

SRPS F.S3.135/1: 1992 - повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина полиамида и неких других влакана (метода са мрављом киселином)

SRPS EN ISO
1833-7:2018

Л1 
Текстил и производи од текстила

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина ацетатних и триацетатних влакана (метода са ацетоном)

SRPS F.S3.136:1982
- повучен
SRPS EN ISO
1833-8:2012

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина ацетатних и триацетатних влакана (метода са ацетоном)

SRPS EN ISO
1833-8:2012

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина целулозних и полиестарских влакана (метода са сумпорном киселином)

SRPS F.S3.139:1982
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина целулозних и полиестарских влакана (метода са сумпорном киселином)

SRPS F.S3.139/1: 1992 - повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина целулозних и полиестарских влакана (метода са сумпорном киселином)

SRPS EN ISO
1833-11:2018

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина полиакрилних, неких модакрилних, неких хлорних влакана, неких еластана и неких других влакана (метода са диметилформамидом)

SRPS F.S3.140:1992
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Мешавина полиакрилних, неких модакрилних, неких хлорних влакана, неких еластана и неких других влакана (метода са диметилформамидом)

SRPS EN ISO
1833-12:2021

Л1 
Текстил и производи од текстила

Одређивање отпорности текстилних површина на хабањепомоћу Мартинделове методе - Део 2: Одређивање оштећења епрувете

SRPS EN ISO 12947-2:2017

Л1 

Плетенине - Одређивање броја петљи по јединици дужине и јединице ширине

SRPS EN
14971:2012

Л1 

Одређивање опоравка после гужвања пресавијене епрувете мерењем угла опоравка – Део 1: Метода хоризонтално пресавијене епрувете

0ºдо 180º

SRPS EN ISO 2313-1:2021

Л1 

Одређивање опоравка после гужвања пресавијене епрувете мерењем угла опоравка – Део 2: Метода вертикално пресавијене епрувете

0ºдо 180º

SRPS EN ISO 2313-2:2021

Л1 

Поступци прања и сушења у домаћинству за потребе испитивања текстила

SRPS EN ISO 6330: 2015

Л1 

Одређивање пилинга, маљавости и промене сјаја на текстилним површинама – Део 4: Оцењивање пилинга, маљавости или промене сјаја визуелном анализом

SRPS EN ISO 12945-4:2020

Л1 

Одбојност према уљу – Испитивање отпорности на угљоводонике

SRPS EN ISO 14419:2012

Л1 

Испитивање пропустљивости водене паре

ASTM E96/E96M:2022

Л1 

Испитивање постојаности обојења – Део А02 сива скала за оцењивање промене боје

SRPS ISO 105-A02:2001

Л1 
Текстилни подни застирачи

Одређивање броја расечених или нерасечених петљи по јединци дужине и по јединици површине

SRPS ISO 1763:2021

Л1 
Затварачи у облику чичак траке

Одређивање укупне и ефективне ширине траке и ефективне ширине затварача

SRPS EN 12240:2008

Л1 

Одређивање јачине одвајања

SRPS EN 12242:2017
SRPS EN 1414:2008

Л1 

Одређивање промена мера после прања и сушења или хемијског чишћења

SRPS EN 12243:2017

Л1 

Одређивање чврстоће смицања у правцу подужне осе

SRPS EN 13780:2008
SRPS EN 1414:2008

Л1 
Текстил и производи од текстила

Одређивање дужине петље и подужне масе пређа кулираних плетенина

SRPS EN 14970:2014

Л1 
Текстил и производи од текстила

Постојаност обојења према трљању органским растварачем

SRPS F.S3.227:1983
- повучен

Л1 

Постојаност обојења према трљању органским растварачем

SRPS EN ISO
105-D02:2017

Л1 

Постојаност обојења према води

SRPS F.S3.231:1983
- повучен

Л1 

Постојаност обојења према води

SRPS EN ISO
105-E01:2014

Л1 

Постојаност обојења према морској води

SRPS F.S3.232:1983
- повучен

Л1 

Постојаност обојења према капима: вода

SRPS EN ISO
105-E02:2014

Л1 

Постојаност обојења према морској води

SRPS EN ISO
105-E02:2014

Л1 

Постојаност обојења према капима: вода

SRPS EN ISO
105-E07:2012

Л1 

Постојаност обојења према зноју

SRPS F.S3.016:1968
- повучен

Л1 

Постојаност обојења према зноју

SRPS EN ISO
105-E04:2014

Л1 
Текстил и производи од текстила

Постојаност обојења према трљању

SRPS F.S3.021:1980
- повучен

Л1 
Текстил и производи од текстила

Постојаност обојења према трљању

SRPS EN ISO
105-X12:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део Е05: Постојаност обојења према капима киселина

SRPS EN ISO
105-E05:2012/
Ispr.1:2015

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део 06: Постојаност обојења према капима: алкалије

SRPS EN ISO
105-E06:2013

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Постојаност обојења према вештачкој светлости: Употреба ксенонске лучне лампе

Оцена 1-8

SRPS EN ISO
105-B02:2015

Л1 

Понашање при горењу индустријског и техничког текстила - Поступак за одређивање запаљивости вертикално оријентисаних епрувета

SRPS EN 1625:2010

Л1 

Понашање при горењу - Завесе и драперије - Детаљна процедура за одређивање запаљивости вертикално оријентисаних епрувета (мали пламен)

SRPS EN 1101:2009

Л1 

Понашање при горењу - Текстилне површине за одећу - Детаљна процедура за одређивање понашања према горењу текстилних површина за одећу

SRPS EN 1103:2009

Л1 

Друмска возила, трактори и машине за пољопривреду и шумарство - Одређивање понашања при горењу материјала у унутрашњем простору возила

SRPS ISO 3795:1997

Л1 

Понашање при горењу - Мерење својства ширења пламена код вертикално оријентисаних епрувета

SRPS EN ISO
6941:2009

Л1 

Понашање при горењу индустријског и техничког текстила - Поступак за одређивање ширења пламена на вертикално оријентисаним епруветама

SRPS EN 1624:2010

Л1 

Понашање при горењу - Одређивање склоности ка запаљивости вертикално оријентисаних епрувета

SRPS EN ISO
6940:2010

Л1 
Текстилни подни застирачи

Текстилни подни застирачи, правоугаони - Одређивање димензија

SRPS F.S2.036:1975

Л1 

Текстилне подне облоге - Методе за одређивање масе

SRPS ISO 8543:2022

Л1 

Текстилни подни застирачи - Одређивање дебљине

SRPS ISO 1765:2014

Л1 

Теписи - Одређивање дебљине флора изнад подлоге

SRPS ISO 1766:2014

Л1 

Текстилне подне облоге - Одређивање губитка дебљине под динамичким оптерећењем

SRPS ISO 2094:2004

Л1 
Текстил и производи од текстила

Одређивање густине жица тканине, односно редова и низова плетива

SRPS F.S2.013:1986
- повучен

Л1 

Конструкција - Методе анализе - Део 2: Одређивање броја нити по јединици дужине

SRPS EN
1049-2:2009

Л1 
Текстил и производи од текстила

Одређивање смицања жица основе и потке, низа и реда

SRPS F.S2.024:1981

Л1 
Текстил и производи од текстила

Одређивање отпорности према раздвајању пређе уз шав тканине - Део 1: Метода отварања учвршћеног шава

SRPS EN ISO
13936-1:2010

Л1 

Одређивање отпорности према раздвајању пређе уз шав тканине - Део 2: Метода дефинисаног оптерећења

SRPS EN ISO
13936-2:2010

Л1 

Одређивање склоности површинском стварању длачица и пилингу на текстилним површинама - Део 1: Метода у кутији за пилинг

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
12945-1:2020

Л1 

Одређивање отпорности према дејству воде

SRPS F.А1.012:2017

Л1 

Одређивање водоодбојности текстилних површина испитивањем окишњавањем по Бундесману (Bundesmann)

SRPS EN 29865:2010

Л1 

Одређивање отпорности према дејству уља

SRPS F.А1.019:1981

Л1 

Конструкција - Методе анализа - Део 5: Одређивање линеарне густине пређе из тканине

SRPS ISO
7211-5:2005

Л1 
Текстилна влакна

Одређивање коефицијента зрелости памучних влакана

SRPS F.S2.229:1972

Л1 

Одређивање зрелости памучних влакана – Одређивање индекса каустичне зрелости

SRPS F.S2.230:1972

Л1 

Одређивање садржаја страних примеса и нечистоћа у памучним влакнима (поступак помоћу механичко-пнеуматског анализатора)

SRPS F.S2.235:1972

Л1 

Одређивање садржаја страних примеса на влакнастим материјалима растворљивих у органским растварачима

SRPS F.S1.021:1989

Л1 

Одређивање садржаја пепела у вуни

SRPS F.S3.071:1989

Л1 

Одређивање садржаја биљних честица и осталих материјала у опраној вуни нерастворљивих у натријум-хидроксиду

SRPS F.S3.072:1989

Л1 

Одређивање количине вуненог влакна (приноса-рандмана) у испоруци сирове или делимично опране вуне - Лабораторијски поступак

SRPS F.S3.011:1989

Л1 

Одређивање рН-вредности воденог екстракта

0-14

SRPS EN ISO
3071:2020

Л1 
Пређа

Пређа у намотајима - Одређивање подужне масе (маса по јединици дужине) методом кануре

SRPS EN ISO
2060:2012

Л1 

Одређивање броја увоја у пређи - Метода директним бројањем

SRPS EN ISO
2061:2012

Л1 

Одређивање прекидне силе и прекидног издужења појединачних нити употребом уређаја са константном брзином истезања (CRE)

(0-200)N

SRPS EN ISO
2062:2012

Л1 
Текстил и производи од текстила

Одређивање масе по јединици дужине и јединици површине

SRPS F.S2.016:1986
ISO 3801:1977

Л1 
Текстил и производи од текстила

Текстилне површине - Одређивање ширине и дужине комада

SRPS F.S2.015:1986
- повучен

Л1 

Одређивање отпорности према цепању - Део 1: Метода цепања константном брзином

SRPS EN ISO
4674-1:2017

Л1 

Својства цепања текстилних површина- Део 2: Одређивање силе цепања употребом епрувете у облику панталона (метода појединачног цепања)

(0-5000)N

SRPS EN ISO 13937-2:2013

Л1 

Својства цепања текстилних површина- Део 3: Одређивање силе цепања употребом епрувете у облику крила (метода појединачног цепања)

(0-5000)N

SRPS EN ISO 13937-3:2013

Л1 

Метода испитивања моћи упијања воде апсорпцијом

SRPS F.S2.041:1985

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Општи принципи испитивања

(0-100)%

SRPS F.S3.101:1992
- повучен

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Општи принципи испитивања

(0-100)%

SRPS EN ISO
1833-1:2020

Л1 
Текстил и производи од текстила

Текстилне површине – Одређивање масе по јединици површине на малим узорцима

SRPS EN 12127:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења – Део X11: Испитивање постојаности обојења при пеглању

SRPS EN ISO 105-X11:2012

Л1 

Одређивање маљавости, пилинга и промене сјаја на текстилним површинама – Део 2: Модификована метода по Мартиндалу

SRPS EN ISO 12945-2:2020

Л1