Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. Ветеринарски специјалистички институт "Шабац", Сектор за лабораторијска испитивања

Војводе Путника 54, 15000 Шабац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-241
ПИБ:101898082
Акр. број:01-161
Web:http://www.vsi-sabac.com/
Тел:+ 381 15 344556
Факс:+ 381 15 344556

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2006.
Датум последње акр.:5. новембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Светлана Мрковачки
Функција:координатор система менаџмента
Телефон:+ 381 15 344556 +381 64 8595505
Факс:+ 381 15 344556
Е-маил:vsisvetlana@mts.rs