Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. ПРОМЕДИА ДОО КИКИНДА, ПРОМЕДИА ДОО КИКИНДА – Огранак Пословни центар Лабораторија за еталонирање МЕТРОЦЕРТ, Кикинда

Змај Јовина 83, 23300 Кикинда

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-161
ПИБ:100579471
Акр. број:02-031
Web:http://www.metrocert.rs/
Тел:+381 230 401 150 064/821 6440
Факс:+381 230 441 860

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:5. мај 2010.
Датум последње акр.:6. октобар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:5. октобар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Јован Чолак
Функција:технички руководилац лабораторије
Телефон:+381 230 401 150 064/821 6440
Факс:+381 230 441 860
Е-маил:jovan.colak@promedia.rs