Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. КОНВАР ДОО Београд, Лабораторија за испитивањe материјала

I нова 35а, 11226 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-202
ПИБ:103661243
Акр. број:01-142
Web:http://www.konvar.rs/
Тел:+381113908360
Факс:+381113908350

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. децембар 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Драган Челиковић
Функција:Лице одговорно за квалитет
Телефон:+381113908350
Факс:+381113908360
Е-маил:dcelikovic@konvar.rs