Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 28

1. Институт за нуклеарне науке „Винча“ Лабораторија за термотехнику и енергетику-"ИТЕ", Лабораторија за термотехнику и енергетику-"ИТЕ"

Михајла Петровића-Аласа 12-14, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-003
ПИБ:101877940
Акр. број:02-003
Web:http://www.vinca.rs/
Тел:+381 11 6308520
Факс:+381 11 6453670

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. јун 2007.
Датум последње акр.:19. јун 2019.
Датум истицања/укидања акр.:18. јун 2023.

Контакт особа

Име и презиме:др Ненад Милошевић и др Валентина Турањанин
Функција:Руководилац лабораторије
Телефон:+381 11 6308609, +381 11 6408250
Факс:+381 11 6453670
Е-маил:mltv@vinca.rs

Основни подаци

Број пр.:2-02-104
ПИБ:102116082
Акр. број:02-009
Web:http://www.toc.vs.rs/
Тел:+381 11 3005 065
Факс:+381 11 3977 422

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. фебруар 2008.
Датум последње акр.:1. мај 2016.
Датум истицања/укидања акр.:30. април 2020.

Контакт особа

Име и презиме:пп мр Ивица Милановић, дипл. инж.
Функција:начелник Сектора за метрологију
Телефон:+381 3401 011
Факс:+381 3977 422
Е-маил:metrologija@toc.vs.rs

3. SUPERLAB DOO Лабораторија Метролаб, Лабораторија Метролаб

Милутина Миланковића 25, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-150
ПИБ:101822498
Акр. број:02-011
Web:http://www.super-lab.com/
Тел:+381 112222222
Факс:+381 112222222

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. фебруар 2008.
Датум последње акр.:10. новембар 2016.
Датум истицања/укидања акр.:9. новембар 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Саша Пешић
Функција:шеф Метролаб-а
Телефон:+381 112222222
Факс:+381 112222222
Е-маил:metrolab@super-lab.com

4. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука, Центар за метрологију, Лабораторија за метрологију

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-148
ПИБ:100724720
Акр. број:02-012
Web:http://www.ftn.uns.ac.rs/
Тел:+381 214852569
Факс:+381 21455133

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. март 2008.
Датум последње акр.:20. фебруар 2017.
Датум истицања/укидања акр.:19. фебруар 2021.

Контакт особа

Име и презиме:др Зоран Митровић
Функција:руководилац Центра за метрологију
Телефон:+381214852569
Факс:+38121455133
Е-маил:labmet@uns.ac.rs

5. Универзитетау Нишу, Машински факултет у Нишу, Завод за машинско инжењерство, Лабораторија за преглед мерила притиска

Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-149
ПИБ:
Акр. број:02-014
Web:http://masfak.ni.ac.rs/
Тел:+381 18500688
Факс:+381 18588199

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јун 2008.
Датум последње акр.:7. фебруар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:6. фебруар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Живан Спасић
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:+381 18500688
Факс:+381 18588199
Е-маил:zivans@masfak.ni.ac.rs

Напомена

У периоду од 07.06.2012. до 13.11.2014. и од 13.11.2018. до 06.02.2019.тело за оцењивање усаглашености није било акредитовано.

6. ВАГАР – ЗАС ДОО Нови Сад, Лабораторија за еталонирање

Стефана Дечанског 26, 21000 Нови Сад

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-163
ПИБ:
Акр. број:02-022
Web:http://vagarzas.com/
Тел:+38121 6413 606
Факс:+381 6413606

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:9. јул 2009.
Датум последње акр.:10. јул 2017.
Датум истицања/укидања акр.:9. јул 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Небојша Босанац
Функција:технички руководилац
Телефон:+38121 6413 606
Факс:+38121 6413 606
Е-маил:nebojsabosanac@yahoo.com

7. SARTOLAB DOO BEOGRAD , Лабораторија за еталонирање вага

Господара Вучића 245/3 L11, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-156
ПИБ:103947565
Акр. број:02-023
Web:http://www.sartolab.ls.rs/
Тел:+381 11 2453 697
Факс:+381 11 2453 697

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. август 2009.
Датум последње акр.:15. август 2017.
Датум истицања/укидања акр.:14. август 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Звездан Јовановић
Функција:руководилац Лабораторије
Телефон:+381 11 2453 697, +381 11 2453 704
Факс:+381 11 2453 697, +381 11 2453 704
Е-маил:sartolab@sbb.rs

8. Предузеће за спољну и унутрашњу трговину Лабораторија ДОО Врчин, Калибрациона лабораторија

Београд - Врчин, Београдска 186, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-165
ПИБ:100221293
Акр. број:02-027
Web:http://www.testo.rs/
Тел:+381 11 3121 741
Факс:+381 11 411 21 71

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. децембар 2009.
Датум последње акр.:25. јун 2018.
Датум истицања/укидања акр.:24. јун 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Маријана Ивановић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381 11 6301576
Факс:+381 11 4112 171
Е-маил:m.ivanovic@testo.rs

9. ЈАТ-ТЕХНИКА ДОО Београд, Биро Лабораторија за еталонирање

Сурчин, 11180 Београд 59, Београд, Сурчин

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-017
ПИБ:
Акр. број:02-028
Web:http://www.jat-tehnika.aero/
Тел:+381 11 2603225
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:24. март 2010.
Датум последње акр.:22. јун 2018.
Датум истицања/укидања акр.:21. јун 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Елена Почуча
Функција:Шеф Бироа Лабораторије за еталонирање
Телефон:+381 11 260 3225
Факс:-
Е-маил:cal.lab@jat-tech.rs

10. ЕЛАБ ДОО БЕОГРАД

Мира Попаре 49, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-167
ПИБ:107400364
Акр. број:02-030
Web:http://www.etaloniranje.com/
Тел:+381 3572 305, +381 63 7776322
Факс:+381 3572 305

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:5. мај 2010.
Датум последње акр.:6. мај 2018.
Датум истицања/укидања акр.:5. мај 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Драган Остојић
Функција:руководилац
Телефон:+381 11 3572305 063-777-63-22
Факс:+381 11 3572305
Е-маил:office@etaloniranje.com

11. ГАЛЕНИКА АД Бeoград , Сектор технике и логистике, Служба одржавања фабрике лекова, Одељење дијагностике и квалификације опреме и процеса

Батајнички друм бб, 11080 Београд - Земун

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-164
ПИБ:100001038
Акр. број:02-032
Web:http://galenika.rs/
Тел:+381 11 3071000
Факс:+381 11 261 6306

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. август 2010.
Датум последње акр.:21. август 2018.
Датум истицања/укидања акр.:20. август 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Никола Тодић
Функција:вд руководилац Oд КОП
Телефон:+381 11 307 1964, +381 11 307 15 60
Факс:+381 11 30711075
Е-маил:liofilizator@yahoo.com

12. ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ , Лабораторија за физику атмосфере и оптичку метрологију

Прегревица 118, 11080 Београд - Земун

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-171
ПИБ:100105980
Акр. број:02-035
Web:http://www.ipb.ac.rs/
Тел:+381 11 3713000
Факс:+381 11 3162190

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:27. септембар 2010.
Датум последње акр.:27. септембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:26. септембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:др Драган Драмлић
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:+381 11 3713142; +381 643162539
Факс:+381 11 3162190;
Е-маил:dramlic@ipb.ac.rs

13. Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале

Мике Аласа 14, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-184
ПИБ:104986815
Акр. број:02-039
Web:http://www.dmdm.rs/
Тел:+381112024450
Факс:+381112181668

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. април 2011.
Датум последње акр.:28. април 2019.
Датум истицања/укидања акр.:27. април 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Тамара Ђекић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381112024450
Факс:+381112181668
Е-маил:tamaradjekic@dmdm.rs

14. Електротехнички институт Никола Тесла АД Београд, Лабораторија за испитивање и еталонирање

Косте Главинића 8а , 11 000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-014
ПИБ:100219537
Акр. број:02-045
Web:http://www.ieent.org/
Тел:+381113690674
Факс:+381113690823

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. мај 2007.
Датум последње акр.:8. септембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:7. септембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Наумовић-Вуковић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381113952015, +381648259750
Факс:+381113690823
Е-маил:dragananv@ieent.org

15. LIMP MERILA DOO , Лабораторија за еталонирање

Војводе Синђелића 7, 24300 Бачка Топола

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-185
ПИБ:103155804
Акр. број:02-047
Web:
Тел:+38124 712227, +38124 715025
Факс:+38124 712227

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:19. септембар 2011.
Датум последње акр.:19. септембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:18. септембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Лукић
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38124 712277
Факс:+38124 712277
Е-маил:mlukic@stcable.net

16. S.R.Ž. ДОО Нови Бановци, Лабораторија за еталонирање

Земунска 42, 22304 Нови Бановци

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-186
ПИБ:105901076
Акр. број:02-049
Web:
Тел:+38122 342888
Факс:+38122 342888

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:19. септембар 2011.
Датум последње акр.:19. септембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:18. септембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Горан Чокорило
Функција:Директор
Телефон:+38163 377743
Факс:+38122 342888
Е-маил:goran@sun-dunav.rs

17. Холдинг корпорација КРУШИК АД Ваљево, Сектор квалитета, Одељење метролошке лабораторије

Владике Николаја 59, 14000 Ваљево

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-181
ПИБ:101493890
Акр. број:02-051
Web:http://www.metroloska.krusik.rs/
Тел:+381 14 220149
Факс:+381 14 220149

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2011.
Датум последње акр.:22. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:21. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Верица Кадић
Функција:шеф Метролошке лабораторије
Телефон:+381 14 226866
Факс:
Е-маил:met.lab.krusik@gmail.com

18. МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА 21. МАЈ ДОО БЕОГРАД , МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА 21. МАЈ ДОО БЕОГРАД

Ослобођења 1, 11090 Раковица, Београд, Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-190
ПИБ:106953975
Акр. број:02-052
Web:http://www.ml21maj.com/
Тел:+38111 3564466
Факс:+38111 3564466

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. април 2015.
Датум последње акр.:18. мај 2016.
Датум истицања/укидања акр.:17. мај 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Маја Алексић
Функција:Технички директор
Телефон:+38111 3564466
Факс:+38111 3564466
Е-маил:maja.aleksic@ml21maj.com

19. Вага Либела ДОО Краљево, Лабораторија за еталонирање

Хајдук Вељкова 3-2, 36000 Краљево

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-191
ПИБ:107160069
Акр. број:02-057
Web:http://www.vaga-libela.com/
Тел:+38136312865
Факс:+38136317444

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2012.
Датум последње акр.:18. септембар 2016.
Датум истицања/укидања акр.:17. септембар 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Душан Грубач
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38136312865
Факс:+38136317444
Е-маил:libela.libela@gmail.com

20. Термотехна Шушић ДОО, Лабораторија за еталонирање

Потез јездинско поље 58, 36000 Чачак, Чачак

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-189
ПИБ:104544170
Акр. број:02-058
Web:http://www.termotehna.rs/
Тел:+38132 5564044
Факс:+38132 5564055

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. октобар 2012.
Датум последње акр.:12. октобар 2016.
Датум истицања/укидања акр.:11. октобар 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Игор Нејкић
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38132 5564044
Факс:+38132 5564044
Е-маил:lab@termotehna.rs

21. Републички хидрометеоролошки завод , Сектор за метеоролошки осматрачки систем, Метеоролошка лабораторија

Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-196
ПИБ:102217008
Акр. број:02-060
Web:http://www.hidmet.gov.rs/
Тел:+381113050923
Факс:+381113050847

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:23. април 2013.
Датум последње акр.:23. април 2017.
Датум истицања/укидања акр.:22. април 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Предраг Петковић
Функција:Начелник
Телефон:+381113050860
Факс:+381113050847
Е-маил:predrag.petkovic@hidmet.gov.rs

22. ФАДИП- МЕРНА ТЕХНИКА ДОО Бечеј, Лабораторија

Хајдук Вељка 61, 21220 Бечеј

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-200
ПИБ:100434882
Акр. број:02-063
Web:
Тел:021 6911 505
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:5. април 2016.
Датум последње акр.:5. април 2020.
Датум истицања/укидања акр.:4. април 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Корнел Гилвази
Функција:Руководилац лабораторије
Телефон:021 6911 505
Факс:
Е-маил:office@fadip.rs

23. Институт за безбедност и хуманизацију рада Нови Сад, Лабораторија за еталонирање

Булевар ослобођења 30, 21000 Нови Сад

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-201
ПИБ:103183591
Акр. број:02-065
Web:http://www.instituthib.net/
Тел:+ 381 21 6371 499
Факс:+ 381 21 468 636

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:24. јун 2016.
Датум последње акр.:24. јун 2016.
Датум истицања/укидања акр.:23. јун 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Драган Станојевић
Функција:Руководилац лабораторије за еталонирање
Телефон:+381 64 614 65 62
Факс:+ 381 21 468 636
Е-маил:stand@sbb.rs

24. МАНО-ТЕСТ ДОО друштво за инжењеринг, увоз и извоз, трговину, производњу и метрологију, Лабораторија за еталонирање

Бачка 39/19, 11080 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-187
ПИБ:104170045
Акр. број:02-066
Web:
Тел:+381113731610
Факс:+381112109180

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2016.
Датум последње акр.:7. јул 2016.
Датум истицања/укидања акр.:6. јул 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Горан Петровић
Функција:директор
Телефон:+381113731610
Факс:+381112109180
Е-маил:manotest_doo@yahoo.com

25. Удружење “УНИВЕРЗАЛА“, Лабораторија за координатну метрологију

Бранка Радичевића 23, 26300 Вршац

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-206
ПИБ:109316087
Акр. број:02-070
Web:http://www.univerzala.org.rs/
Тел:+381 63 503858
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:19. септембар 2017.
Датум последње акр.:19. септембар 2017.
Датум истицања/укидања акр.:18. септембар 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Синиша Делчев
Функција:Технички руководилац
Телефон:+381 64 2120296
Факс:
Е-маил:delcev.sinisa@gmail.com

26. ЕНЕРГО ЛАБ ДОО Крагујевац, Лабораторија за еталонирање

Слободана Пенезића 6, 34000 Крагујевац

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-207
ПИБ:100564043
Акр. број:02-072
Web:http://www.energolab.rs/
Тел:
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:19. јул 2018.
Датум последње акр.:19. јул 2018.
Датум истицања/укидања акр.:18. јул 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Никола Бараћ
Функција:директор
Телефон:034 364 073, 063 108 44 34
Факс:034 364 073
Е-маил:nikola.barac@energolab.rs

27. Гас Интела ДОО Ковин

Вука Караџића бр. 176, 26220 Ковин

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-210
ПИБ:110624534
Акр. број:02-073
Web:
Тел:
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. јун 2019.
Датум последње акр.:17. јун 2019.
Датум истицања/укидања акр.:16. јун 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Зоран Марковић
Функција:Руководилац лабораторије
Телефон:013 742 644
Факс:
Е-маил:zoran.markovic@gasintela.com

28. Телеоптик - Жироскопи ДОО Београд - Земун

Филипа Вишњића 31, 11080 Београд-Земун

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-211
ПИБ:100091185
Акр. број:02-074
Web:http://www.ziroskopi.rs/
Тел:011 26 14 522
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. новембар 2019.
Датум последње акр.:1. новембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:31. октобар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Зоран Станковић
Функција:Заменик руководиоца МЛ21
Телефон:011 26 14 522/локал 366
Факс:
Е-маил:metlab21@ziroskopi.rs