Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић-Батут", Центар за хигијену и хуману екологију

Др Суботића 5, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-135
ПИБ:102000930
Акр. број:01-130
Web:http://www.batut.org.rs/
Тел:+381 11 2685 476
Факс:+381 11 2685 735

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2005.
Датум последње акр.:15. јун 2019.
Датум истицања/укидања акр.:14. јун 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Благојевић
Функција:технички руководилац акредитоване лабораторије
Телефон:+381 11 2685 593
Факс:+381 11 2685 735
Е-маил:zorica_blagojevic@batut.org.rs